Отчети за работата на ПУДООС са публикувани на сайта на МОСВ

По изрично разпореждане на министър Нона Караджова отчетите за работата на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за 2006г., 2007г. и 2008г. са публикувани на уебсайта на МОСВ – www.moew.government.bg на ниво финансиране, подниво ПУДООС, съобщиха от пресцентъра на министерството.
Въпреки законоустановения принцип за откритост на информацията за административните дейности, решенията на УС на ПУДООС не са били публично достояние през последните години. По нареждане на министър Нона Караджова тези документи са общодостъпни на същото ниво на уебсайта на министерството. Министър Караджова разпореди да бъде публикуван и отчетът за дейността на ПУДООС за 2009 г.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа