Столична община изготви проект за залесявания върху ерозирали и замърсени с тежки метали почви


Общата площ на земите е 462 декара. Столична община ще кандидатства за финансиране на залесяването по ОП „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, каза директора на дирекция „Общински земи, гори и поземлени отношения” Нина Макарова. Проектът ще бъде подаден през следващата седмица. Предвижда се да се засаждат червен дъб и акация. Реализирането на тези залесявания ще доведе до подобряване на условията за устойчиво икономическо и екологично стопанисване на тези земи. Наред с това, новосъздадените горски култури ще благоприятстват подобряването на микроклиматичните условия в прилежащите територии. Създаването на нови гори е мощен инструмент за противодействие на замърсяването на околната среда от металургичния комбинат “Кремиковци”.
За възобновяване на горите в Стара планина, Люлин планина, Плана планина и Витоша е изготвен нов лесоустройствен проект за земите и горите от общинския горски фонд. Планът влиза в сила от тази година и цели да спомогне и възобновявана на горите около столицата. През тази година са създадени над 100 дка нови горски насаждения за възобновяване на горите. Полагат се грижи за още 250 декара, млада гора, която е засадена през миналата година на Витоша. Периодически се организира санитарна сеч с цел прочистване на горите от паднали и заболели дървета.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа