Омбудсманът оспори начина на акредитация на лечебните заведения

Пет препоръки отправи вчера омбудсманът на България Гиньо Ганев в становището си относно въздействието на административните процедури за акредитация на новооткритите лечебни заведения върху правата на пациентите. Първата препоръка е Министерският съвет да внесе в Народното събрание предложения за законодателни промени, които да доведат до отпадане на изискването за наличие на акредитация като условие за договор с НЗОК. Втората препоръка е министърът на здравеопазването да предприеме действия за промяна на Наредба 18 от 20.06.2005 г. за критериите за показателите и методиките за акредитация на лечебните заведения, като се премахнат сроковете, ограничаващи здравните заведения да подават заявленията си за акредитация. Третата препоръка е здравният министър да обсъди възможността акредитацията да се прави от независима организация, извън администрацията на Министерството на здравеопазването. Четвъртата е министърът на здравеопазването да изработи и приеме без отлагане по реда на Закона за лечебните заведения липсващите медицински стандарти. Петата и последна препоръка на омбудсмана е здравният министър и БЛС да изготвят и приемат правила за добра медицинска практика. Правата на пациента не са защитени досега, бе категоричен Гиньо Ганев. Според омбудсмана целият този регламент за акредитация на лечебните заведения се отразява неблагоприятно върху правата на пациента.
Прочетена 1012 пъти

Станете почитател на Класа