Св. апостоли Олимп, Родион, Сосипатър, Ераст, Кварт и Терций

Св. апостоли Олимп, Родион, Сосипатър, Ераст, Кварт и Терций
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    10.11.2019
  • Сподели:

Житие на св. апостоли Олимп, Родион, Сосипатър, Ераст, Кварт и Терций

 

Всички те принадлежат към числото на седемдесетте апостоли.

Ап. Олимп и ап. Родион са следвали ап. Петър в Рим и заедно с него били убити при император Неро.

Ап. Павел в посланието си до Римляните споменава името на Сосипатър. Той по-късно бил епископ на гр. Икония и починал в мир.

 

Резултат с изображение за „Св. апостоли Олимп, Родион, Сосипатър, Ераст, Кварт и Терций“"

 

Ап. Павел в същото послание споменава името и на Ераст, който бил отначало иконом на Йерусалимската църква, а след това епископ на Пенеада.

Ап. Кварт бил епископ на Берит. Заради своята апостолска ревност пострадал много. Покръстил много езичници и починал в дълбока старост.

Ап. Терций (Тертий), с чиято ръка било написано посланието на ап. Павел до Римляните, бил епископ на гр. Икония след ап. Сосипатър.

В памет на светите апостоли Олимп, Родион, Сосипатър, Ераст и Куарт

 

Тези светии принадлежат към лика на седемдесетте Христови апостоли. От тях Олимп, или - Олимпан, за когото свети апостол Павел споменава в Посланието си до римляните (Рим. 16:15), отишъл със свети апостол Петър в Рим и там - по заповед на римския император Нерон бил посечен с меч в същия ден, в който бил разпнат свети апостол Петър.

Също и апостол Родион, или Иродион, който бил сродник на светия първовърховен апостол Павел (Рим. 16:11) и проповядвал словото Божие в Патра, където бил и епископ, съпровождал свети апостол Петър в Рим и в деня на неговото разпятие бил обезглавен.

Свети апостол Сосипатър бил родом от Ахаия и също бил сродник на апостол Павел, за което споменава сам апостол Павел в Посланието си до римляните (Рим. 16:11). Заедно със свети апостол Иасон той бил ученик на свети апостол Павел и пътешествал, проповядвайки Евангелието. След това бил епископ на Иконийската църква и починал в мир в дълбока старост.

Подобно на него, починал мирно в Господа и свети апостол Ераст, за когото също споменава свети апостол Павел в Посланието до римляните (Рим. 16:23). Свети апостол Ераст бил дякон и пазител на имуществото на Иерусалимската църква, а след това - епископ в Панеада.

Свети апостол Куарт, или Кварт, също споменат от свети апостол Павел (Рим. 16:23), пострадал много за своето благочестие, обърнал много гърци в Христовата вяра и мирно починал като епископ на град Берит.

Сега всички тези свети апостоли предстоят пред Божия престол във вечно веселие, като приемат от Бога наградата ча многобройните си подвизи и трудове.

 

Станете почитател на Класа