Университетите у нас са изправени пред криза

Соня Стамболийска

Университетите ще изпаднат в сериозна криза през следващите няколко години, ако в българското висше образование не се направят спешни реформи. Това заяви вчера доц. Сергей Игнатов, ректор на Нов български университет (НБУ). Той допълни, че проблемите ще възникнат заради демографската криза и все по-ниския брой завършващи средно образование. Според Игнатов, ако няма достатъчно студенти, ще се закрият различни структури към висшите училища.
Ректорът на НБУ обясни, че част от реформите, които ще предприеме висшето училище, включват студентите свободно да натрупват кредити и да се движат между курсове и програми в университетите в страната и чужбина. Новите специалности в НБУ тази година - социология, гражданска отговорност и архитектура, отбелязват голям интерес. Много са желаещите и за специалности психология, право, визуални изкуства, администрация и управление. Сред най-привлекателните са още икономика и туризъм, за които кандидатстват съответно 16 и 24 души за едно място. Тази година НБУ ще приеме общо 2015 първокурсници. Доц. д-р Марин Маринов от магистърския факултет на висшето училище заяви, че ще се предлагат 10 нови магистърски програми, четири от които са на английски език. От новата учебна година ще има възможност всички докторски програми също ще се изучават на чужд език.
Прочетена 1112 пъти

Станете почитател на Класа