Бизнесът уволнява предимно мъже

В условията на икономическа криза компаниите уволняват предимно мъже, защото доходите им са по-високи от тези на жените. Това съобщи вчера Лили Абаджиева, началник отдел „Равнопоставеност между половете“ към Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Така работодателите разпределят работата между жените служителки и оптимизират разходите си заради по-ниските им заплати.
Средно 16 на сто е разликата между заплащането на труда на мъжете и жените, а в някои сектори разликата достига до 30 на сто. Женските професии обикновено са ниско платени и затова нямат имидж в обществото, а заради ниския имидж не им се плаща много и така се образува един омагьосан кръг, обясни Абаджиева.
Жените мениджъри у нас са 31 на сто от всички мениджъри, жените работодатели - 27 на сто, а самонаетите дами са 35 на сто.
България е на 50-о място в света по брой на жените депутати, 76 на сто от работещите в администрацията са жени. Мъжете, които работят във феминизирана среда, много бързо израстват професионално, каза още експертът.
У нас се оформят т. нар. мъжки и женски професии, сочи доклад на МТСП. Над 72 на сто от студентите по журналистика са жени. Необходимо е обаче мъжете да могат да работят и женски професии, защото мъжете учители например дават на учениците "мъжкия модел" на поведение в училище, допълни Абаджиева.

Станете почитател на Класа