Опростяват процедурата за осиновяване

Родител, чието дете е настанено по съдебен ред в специализирана институция без предварително посочен срок, е длъжен до три месеца да поиска прекратяване на настаняването или промяна на мярката с цел отглеждане на детето в семейна среда. Това са част от промените, заложени в Семейния кодекс, който депутатите приеха на второ четене в петък. При неизпълнение на това задължение детето може да бъде предложено за осиновяване без съгласието на родителя. Това може да стане, ако в срок до 6 месеца от престоя на детето в институцията родителят не е поискал прекратяване на настаняването. Други промени в кодекса гласят, че родителите трябва да дават издръжка на непълнолетните си деца, независимо дали са работоспособни и могат да се издържат от имуществото си. Депутатите не приеха идеята фактическото съжителство между мъж и жена да има правни последици без сключване на брак. Кодексът ще влезе в сила от 1 октомври тази година.

Станете почитател на Класа