Иван Нейков: Само чрез квалификация ще преодолеем смазващата бедност

Иван Нейков: Само чрез квалификация ще преодолеем смазващата бедност
  • Публикувана от: 
  • Дата:  
    18.11.2014
  • Сподели:

Всяка държава изгражда национален социален модел, който се състои от десетки елементи. Всъщност колкото по-съвършена е системата на социалния модел, толкова по-добре живеят хората в тази държава. Така че от тази гледна точка няма едно-единствено решение, което да бъде взето и изведнъж всичко да цъфне и да върже.

Възможно е да бъде направен по-добър социалният ни модел, но е и трудно, защото първо се забавихме много през годините и има десетки неща, с които са забавихме. В сегашната ситуация не знам дали може да се разчита и на подкрепа на парламента, а социалният модел иска много детайлно законодателство. Без законодателна подкрепа нищо няма да се получи.

Има твърдения, че досега се е работело на парче и видите ли вече нямало да бъде така. Ако бяхме работили на парче – едно за главата, друго за краката, както казват хасковлии, тогава просто нямаше да имаме национален социален модел. А той, въпреки, че може да бъде много обсъждан, разбиван и критикуван - него го има. Функционира и осигурителната система, функционира и системата на пазара на труда, функционира и инспекцията по труда. Но има и много неща, които трябва да се направят.

Пак казвам – ние имаме български национален социален модел, който трябва да бъде осъвременен. А за да стане това, може да се започне по два начина. Единият е министърът на финансите – да му се искат непрекъснато все повече и повече пари, да може да се дават по-високи пенсии, по-високи помощи, по-висока минимална работна заплата. Това е единият път, който не вярвам, че ще се случи. Вторият път, който е много по-труден, но за сметка на това е по-устойчив, е да се започне от пазара на труда, от квалификацията на работната сила, от цената на труда. Това ще доведе до по-големи осигуровки като суми, което ще направи осигурителната система по-стабилна, ще доведе и до по-конкурентоспособна икономика. Така ще бъдат привлечени нови инвеститори и в крайна сметка всъщност ще постигнем целта си – ще живеем по-добре, ще можем да преодолеем смазващата бедност, която засяга вече огромен брой хора. За мен първата стъпка трябва да бъде квалификация на хората. Квалифицираният човек много повече е търсен от работодателя и има много по-висока цена на труда си, което е гаранция, че той няма да изпадне в състояние на бедност. Затова смятам, че "чорапът трябва да започне да се разплита" от създаването на национална система за квалификация на хората.

Нашият социален модел отговаря на европейските ценности. Просто в него има неща, които или не са довършени, или са остарели и трябва да се променят. Но това не означава, че трябва да хвърлим с мръсната вода и бебето.

Станете почитател на Класа