Проблемите в здравеопазването се решават с пари и последователност

Предвижда се общият размер на средствата в разходната част на бюджета на НЗОК да се увеличи с 220 млн. лева, прие вчера кабинетът.
Очевидно решението е продиктувано от разбирането, че кризата си е криза, но здравеопазването винаги е национален приоритет. Директорите на болници в страната обаче едва ли ще се зарадват много, защото преди по-малко от 2 седмици министър Анна-Мария Борисова обяви какви ще са съкращенията в нейното ведомство – 160 млн. лв. Горе-долу по същото време и шефката на здравната каса Нели Нешева каза, че болниците ще получават по 80% от бюджетите си, но с наличните средства трябва да обслужват пациентите на 100%.
Така аритметиката става доста сложна, като рязането на едни и отпускането на други средства малко прилича на прехвърляне на пари от левия в десния джоб.
Най-важната задача в здравеопазването не са чисто фискалните операции за „връзването“ на бюджета, а изготвянето на дългосрочна стратегия за реформи. Освен разходите, трябва да се оптимизира и работата, защото проблемите с лекарствената политика, социално значимите болести, трансплантациите, нерегламентираните плащания и „изтичането“ на добре подготвени медицински специалисти в чужбина остават. Това са въпроси, които стоят пред българското здравеопазване от години, и те не се решават с 220 млн. лв. повече или по-малко, а с визия за бъдещето и добър мениджмънт.

Станете почитател на Класа