Идеи преди отмяната на плоския данък и увеличението на здравните осигуровки

Идеи преди отмяната на плоския данък и увеличението на здравните осигуровки
  • Автор:  Евгений Кънев Webcafe
  • Дата:  
    16.09.2018
  • Сподели:

1. Изравняване на акцизите на горивата със средните нива в Европа за сметка на печалбата на производители и дистрибутори.

2. Деконцентрация на собствеността и либерализация на режима за лицензиране на данъчните складове за горива.

3. Електронно проследяване на цялата търговия с акцизни стоки.

4. Ликвидиране на ДДС схемите чрез недопускане на кухи дружества по веригата.

5. Електронизация на обществените поръчки и създаването на специализирана агенция за провеждане на търговете/конкурсите с управление от доказани експерти от скандинавските страни.

6. Забрана за участие в обществени поръчки и във всички форми на стопанска дейност на всички, които ползват пари на българските данъкоплатци, на офшорки без ясни крайни собственици и физически лица, които нямат доказан професионален опит и чисто криминално минало.

7. Всеобхватно електронно управление и съкращаване на 2/3 от държавната и общинската администрация.

8. За всички транзакции над 1 млн. евро - доказване произхода на доходите и на неиздържалите я  - конфискация на собствеността на всички лица, които притежават собственост или са получили кредити за над 1 млн. евро. Ликвидиране на статута "подставено лице".

9. Отнемане банковия лиценз на всички банки, които финансират "подставени лица".

10. Забрана/лустрация за публична дейност за всички лица, за които съществуват документи за извършени престъпления.

11. Пълна електронизация на дейността на здравната каса и смяна на модела на разплащанията.

12. Рязко увеличение на данъците за необработвана земя, за неподдържани сгради и замърсяващи автомобили.

Ако някои от тези мерки ви се виждат абсурдни, най-вероятно е абсурдна държавата, в която живеем.

Прочетена 262 пъти

Станете почитател на Класа