КФН предупреждава за измами

Комисията за финансов надзор (КФН) предупреди за възможни измами с ценни книжа. Въпреки, че не се наблюдава тенденция за увеличаване на тези измами, според експерти на КФН все още съществуват такива случаи. От контролния орган следящ дейността на капиталовия пазар у нас напомниха за няколко правила, които трябва да бъдат спазвани за да се избегнат възможностите за измами.
Комисията за финансов надзор (КФН) предупреди за възможни измами с ценни книжа. Въпреки, че не се наблюдава тенденция за увеличаване на тези измами, според експерти на КФН все още съществуват такива случаи. От контролния орган следящ дейността на капиталовия пазар у нас напомниха за няколко правила, които трябва да бъдат спазвани за да се избегнат възможностите за измами. Чест случай на измама са предложения за изкупуване на акции, поименни компенсационни бонове или компенсаторни записи от лица, които обикалят по населените места. Във връзка с това от Комисията напомнят, че договори за покупко-продажба на тези книжа се сключват само в регистрирани в КФН клон или офиси на инвестиционните посредници. Цените на книжата се определят на фондовата борса, където се търгуват. За това, за да бъде избегната измама с книжа, е необходимо продавачът сам да се информира за реалната стойност на актива, който притежава. Това може да стане чрез интернет страницата на "Българска фондова борса” АД (www.bse-sofia.bg) или чрез лицензиран инвестиционен посредник. От КФН напомниха, че подписването на празни бланки, приемането на пари в брой за предаване на депозитарни разписки, копирането на лични карти извън офисите на инвестиционните посредници е предпоставка за измама. Контролният орган прави редовен мониторинг на капиталовия пазар за сделки, довели до нетипични отклонения в цените на търгуваните книжа. Последната констатирана промяна в цената вследствие на поредица от нерегламентирани сделки беше с книжа на investor.bg.

Станете почитател на Класа