Наши капитали превземат дружествата в Македония

„Иново статус“ АД е второто управляващо дружество в Македония, в което има и български капитал. Компанията е учредена от македонския инвестиционен посредник „Иново брокер“ АД и българския „Статус инвест“ АД и вече получи одобрение за извършване на дейност като управляващо дружество от местната комисия по ценните книжа.
Атанас Христов „Иново статус“ АД е второто управляващо дружество в Македония, в което има и български капитал. Компанията е учредена от македонския инвестиционен посредник „Иново брокер“ АД и българския „Статус инвест“ АД и вече получи одобрение за извършване на дейност като управляващо дружество от местната комисия по ценните книжа. В новосъздадената компания 50 % от капитала са собственост на македонския посредник. 20 % от активите се държат от „Статус инвест“, а 11 % - от Владислав Панев. Останалите 19 % от капитала са собственост на български лица, всяко от които има под 5 %. Очаква се още тази седмица дружеството да подаде документи за лицензирането и на първия си договорен фонд в западната ни съседка, като неговата насоченост ще бъде инвестиции в акции в държавите от бивша Югославия. Очакванията са той да заработи през октомври или ноември, след което се очаква да се направят постъпки за публично предлагане и в България. „Очакванията ни са пазарът на управление на активи в Македония да се развие изключително бързо предвид повишения интерес към фондовата борса и започването на работа на първите задължителни пенсионни фондове в страната“, каза Владислав Панев, председател на Съвета на директорите на „Иново статус“ АД. „Считам, че през първите 3 месеца от началото на публичното предлагане фондът ще надхвърли чувствително изискваните от закона 500 хиляди евро активи“, допълни той. Основният акционер „Иново брокер“ АД е лицензиран инвестиционен посредник и работи на фондовия пазар в Македония от началото на 2006 година. За този период дружеството се изкачи в челната тройка по оборот на борсата в Скопие. „Статус инвест“ АД работи на българският пазар от 1998 година. През миналата година участва в учредяването на „Статус капитал“ АД, което управлява договорните фондове „Статус нови акции“ и „Статус финанси“. Активите на двата фонда са около 23 млн. лева, което е ръст от около 400 % от началото на годината.

Станете почитател на Класа