До май дефицитът по текущата сметка е 9,7 % от БВП

Дефицитът по текущата сметка за януари – май 2007 г. достига 2,59 млрд. евро или 9,7 % от БВП, при дефицит от 1,75 млрд. евро (7 % от БВП) за същия период на 2006 г., сочат данните на БНБ. Основен фактор за увеличението на дефицита на текущата сметка е увеличението на дисбаланса в търговското салдо (с 817,2 млн. евро).
Дефицитът по текущата сметка за януари – май 2007 г. достига 2,59 млрд. евро или 9,7 % от БВП, при дефицит от 1,75 млрд. евро (7 % от БВП) за същия период на 2006 г., сочат данните на БНБ. Основен фактор за увеличението на дефицита на текущата сметка е увеличението на дисбаланса в търговското салдо (с 817,2 млн. евро). Само за май 2007 г. текущата сметка е отрицателна с 456,8 млн. евро, при отрицателна с 294,3 млн. евро за същия месец на 2006 г. Търговското салдо за петте месеца на 2007 г. е отрицателно с 2,664 млрд. евро (10 % от БВП), при отрицателно с 1,847 млн. евро (7,4 % от БВП) за същия период на 2006 г. Износът (FOB) е 4,96 млрд. евро, а вносът (FOB) e 7,626 млрд. евро. Салдото по услугите е отрицателно с 81,3 млн. евро. Преките инвестиции в чужбина са 47 млн. евро. Преките чуждестранни инвестиции в страната са 1,53 млрд. евро (5,7 % от БВП) при 1,697 млрд. евро (6,8 % от БВП) за същия период на 2006 г. Те покриват 59,1 % от дефицита на текущата сметка. Общият баланс е положителен – 315,9 млн. евро. За януари – май 2007 г. резервните активи на БНБ нарастват с 60,6 млн. евро. През петте месеца на 2007 г. задълженията към Международния валутен фонд (нето) намаляват с 255.3 млн. евро , като то се дължи основно на предсрочното погасяване на 24 април 2007 г. на целия дълг към Международния валутен фонд.

Станете почитател на Класа