България иска да продаде облигации за 200 млн. лв. при 0% годишна лихва

България иска да продаде облигации за 200 млн. лв. при 0% годишна лихва
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    17.02.2021
  • Сподели:

България ще проведе втория търг за продажба на облигации за тази година на 22 февруари. На него Българската народна банка (БНБ) ще проведе аукцион за лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1 826 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент. Емисията е с падеж 24 февруари 2026 г. Министерството на финансите определи като номинална стойност на предложеното количество 200 млн. лева при 0,00% годишен лихвен процент.

 

Източник: БНБ

 

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

По решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

 

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 300 21 112 от 24 февруари 2021 г. на аукционен принцип.

Финансовото ведомство си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Investor.bg припомня, че на 15 февруари Министерството на финансите успешно пласира част от емисия държавни ценни книжа за 300 млн. лева след проведения първи за тази година аукцион от БНБ. На него бяха продадени лихвоносни съкровищни облигации (десет години и шест месеца) с падеж 17 август 2031 година при фиксиран годишен лихвен процент от 0,10%.

 

Лиxвaтa e oнзи ĸoмпoнeнт oт oблигaциoннaтa eмиcия, ĸoйтo пpяĸo ce oтpaзявa нa paзxoднaтa чacт нa бюджeтa, което означава, че с продажбата на ДЦК държавата получава по-евтин паричен ресурс. От финансовото министерство припомнят, че миналата година се проведоха търгове на емисии с обявена отрицателна доходност.

През 2020 г. на вътрешния пазар бяха пласирани ДЦК с обща номинална стойност от 1,2 млрд. лева.

Според последните данни на финансовото министерство дългът на подсектор „Централно управление“ в края на миналата година възлиза на 28,968 млрд. лева. Вътрешните задължения са 5,990 млрд. лева, а външните - 22,977 млрд. лева. Съотношението на дълга към брутния вътрешен продукт (БВП) възлиза на 24,3%.

За настоящата година правителството е заложило таван за поемане на нов дълг от 4,5 млрд. лева. 

 
 

Станете почитател на Класа