Лихвите по депозитите запазват тенденцията на спад и през септември

Лихвите по депозитите запазват тенденцията на спад и през септември
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    28.10.2020
  • Сподели:

Лихвите по депозитите на новите договори, които бизнесът и домакинствата са сключили през септември, намаляват нивата си на годишна и месечна база, става ясно от предварителните данни на Българската народна банка (БНБ).

Лихвени проценти по нов бизнес

От миналата година банките държат парите на фирмите при отрицателни лихви, като в началото това се наблюдаваше при влоговете в евро, но се прехвърля и при левовите депозити.

Към 30 септември средният лихвен процент за фирмите по депозитите с договорен матуритет в левове спада за една година с 0,15 пр.п. до -0,09%, а по тези в евро – с 0,01 пр.п. до -0,03%. В сравнение с август средната лихва по влоговете с договорен матуритет в левове намалява с 0,03 пр.п., а по тези в евро се понижава незначително.

Домакинствата през септември са сключвали депозитните си договори при по-ниска средна лихва в сравнение преди година – при влоговете с договорен матуритет в левове и в евро тя спада до 0,11% съответно с 0,03 пр.п. и с 0,05 пр.п, изчисляват в централната банка.

В сравнение с август средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0,01 пр.п., а по тези в евро остава почти без промяна.

 

              ДЕПОЗИТИ НА НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС)

Лихвени проценти по салда

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове на бизнеса през септември се повишава с 0,01 пр.п. до 0,02% на годишна база, а по тези в евро – с 0,02 пр.п. до 0,03%.

На месечна база средната лихва по депозитите с договорен матуритет в левове запазва нивото от 0,10%, а по тези в евро спада с 0,11 пр.п. до 0,02%.

 

                             ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (САЛДА)

През миналия месец средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро на домакинствата на годишна база намаляват с 0,01 пр.п. до 0,01%.

При депозитите с договорен матуритет в левове средната лихва се понижава с 0,05 пр.п. до 0,19%, а по тези в евро – с 0,06 пр.п. до 0,16%. В сравнение със септември 2019 г. средният лихвен процент по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове се увеличава с 0,25 пр.п. до 0,30%, а по тези в евро – с 0,50 пр.п. до 0,57%.

 

                                      ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (САЛДА)

През септември 2020 г. основният лихвен процент (ОЛП) 3 е 0,00%, като запазва нивото си в сравнение със септември 2019 г. и с август 2020 година.

Индексът ЛЕОНИА Плюс  през септември 2020 г. e -0.68%. Спрямо септември 2019 г. той намалява с 0.20 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с август 2020 г. остава без промяна.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция (ДЛП) през септември 2020 г. е 0,20%. Спрямо септември 2019 г. той се понижава с 0,15 пр.п., а спрямо август 2020 г. – с 0,06 пр.п.

 

                                ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ИЗБРАНИ ИНСТРУМЕНТИ

Петя Стоянова, редактор Миглена Иванова

Станете почитател на Класа