Активите на пенсионните дружества нарастват с близо 8% в края на юни

Активите на пенсионните дружества нарастват с близо 8% в края на юни
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    14.08.2020
  • Сподели:

В края на юни в системата на допълнителното пенсионно осигуряване са акумулирани нетни активи на стойност 15,855 млрд. лв. Спрямо същия период на миналата година това е със 7,79% повече, показват данни на Комисията за финансов надзор (КФН).

Общо приходите на дружествата за първото полугодие на 2020 г. възлизат на 102,387 млн. лв. и се увеличават с 2,12 на сто в сравнение с отчетените приходи за първите 6 месеца на миналата година. Нетният финансов резултат на компаниите в края на юни е 27,882 млн. лв.

 

 

Брутните постъпления от осигурителни вноски във  фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване са 57,7 млн. лв. Средният размер на месечните постъпления от осигурителните  вноски на едно осигурено лице в системата е 83,02 лв.  Общо балансовите активи на дружествата възлизат на 1,153 млад. лв. Над 15,9 млн. лв.  дружествата за допълнително доброволно пенсионно осигуряване държат на влогове в банки. Повече от 608 млн. лв. са инвестирани в дългови ценни книжа, а 313,165 млн. лв. са насочени към акции, права и варанти. Около 1,062 млрд. лв. са за инвестиции.

 

 

Малко над 3,85 млн. души са осигурени в универсален пенсионен фонд, т.е. това са заети лица, които внасят задължителните пенсионни вноски в т.нар. втори стълб на пенсионната система (частните фондове). Средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски на едно осигурено лице в УПФ е 66,03 лв. при 64,08 за края на юни 2019 г.
Осигурените лица в доброволни схеми са 642 286, което е с 2181 души повече спрямо края на 2019 г. Това означава, че повече българи са решили да спестяват допълнително за пенсия с лични вноски или по договори с осигурители. Разпределението е почти 50/50, с лек превес на осигурените за втора пенсия чрез работодател или друг осигурител. 

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30 юни 2020 г. е 4,799 млрд. души, като нараства на годишна база с 1,84%. Новоосигурените лица във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване за първите 6 месеца на годината са 61 782 души.

 

 
 

Станете почитател на Класа