Понижението на лихвите по депозитите продължи и през юни

Понижението на лихвите по депозитите продължи и през юни
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    28.07.2020
  • Сподели:

Лихвите по депозитите на новите договори, които фирмите и домакинствата са направили през юни, намаляват нивата си без изключение на годишна база, а на месечна много от тях остават непроменени от май, става ясно от статистиката с предварителни данни на Българска народна банка (БНБ).

Лихвени проценти по нов бизнес

Средният лихвен процент на новите договори на фирмите при депозитите с договорен матуритет в левове през юни се понижава за една година с 0,15 пр.п. до -0,05%, а по тези в евро – с 0,01 пр.п. до 0,01%. В сравнение с май средната лихва при спестяванията с договорен матуритет в левове спада незначително, а по тези в евро – с 0,01 пр.п.

През миналия месец в централната банка отчитат, че домакинствата са сключвали новите договори с банките при по-ниски лихви на годишна база при депозитите с договорен матуритет в левове с 0,05 пр.п. до 0,10%, а по тези в евро – с 0,06 пр.п. до 0,09%. В сравнение с май средните лихвени проценти по депозитите с договорен матуритет в левове и в евро се повишават с 0,01 пр.п.

    ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОРИ НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС)

Лихвени проценти по салда

Средният лихвен процент по овърнайт-депозитите в левове на бизнеса през юни остава почти без промяна на ниво от 0,01%, какъвто беше преди година, а по тези в евро нараства с 0,01 пр.п. до 0,02%. В сравнение с юни средната лихва по спестяванията с договорен матуритет в левове спада с 0,02 пр.п. до 0,09%, а по тези в евро остава почти без промяна на ниво от 0,14%.

                          ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (САЛДА)

При домакинствата през миналия месец средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро спрямо годинана по-рано намаляват с 0,01 пр.п. до 0,01%. При депозитите с договорен матуритет в левове средният лихвен процент се понижава с 0,05 пр.п. до 0,20%, а по тези в евро – с 0,06 пр.п. до 0,16%.

В сравнение с юни 2019 г. средната лихва по депозитите, договорени за ползване след предизвестие, в левове нараства с 0,25 пр.п. до 0,31%, а по тези в евро – с 0,53 пр.п. до 0,60%.

                                           ДЕПОЗИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (САЛДА)

От банковата статистика се вижда, че основният лихвен процент (ОЛП) през юни е 0,00%, като запазва нивото си на годишна и месечна база.

Индексът ЛЕОНИА Плюс през юни 2020 г. e -0.68%. и спрямо юни 2019 г. намалява с 0,23 процентни пункта (пр.п.), а в сравнение с май 2020 г. остава без промяна.

Дългосрочният лихвен процент за оценка на степента на конвергенция през миналия месец е 0,68%. Спрямо юни 2019 г. той се увеличава с 0,36 пр.п., а спрямо май 2020 г. – с 0,48 пр.п.

                                       ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ПО ИЗБРАНИ ИНСТРУМЕНТИ

 

Петя Стоянова, редактор Бойчо Попов

Станете почитател на Класа