БФБприветстваТелелинк Бизнес Сървисис Групкато публична компания

БФБприветстваТелелинк Бизнес Сървисис Групкато публична компания
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    08.06.2020
  • Сподели:

Търговията с акции на Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД(ТБС Груп)започна днес на Българска фондова борса. На първия транш за продажба са предложени 7 % от ценните книжана дружествотона минимална цена от 7.60 лв. за акция.Размерът на емисията на ТБС Групе 12500 000лв., разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 лев. Книжата на ТБС Групсе търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard под борсов код TBS.Маркет-мейкър на емисията е инвестиционният посредник ЕланаТрейдинг.„Листването на ТБС Групе знаково за българския капиталов пазар, тъйкатотова е втората водещависокотехнологична компания, която става публичнапрез последните пет години. IT секторътотбелязва растеж, перспективен е и имасериозен капацитет да се превърне в двигателна възстановяването на икономиката на страната ни след пандемията., каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.“Разглеждаме дебюта ни на фондовата борса, и като цяло публичността на компанията, като стъпка в израстването на нашите разбирания, модел на управление и готовност за бъдещ растеж. Радваме се, че ще дадем възможност на нови акционери да се докоснат до това, което е ТБС, нашата култура и заряд. Вярвам, че сред новите акционери ще намерят място и част от нашите служители. Аз и целият ми екип приемаме предизвикателството да бъдем единственият системен интегратор на БФБ с голяма доза отговорност и заряд.,каза Иван Житиянов, изпълнителен директор на ТБС Груп.Предлаганетонаакции от първия транш ще продължи10работниднидо 19 юни.По този начинТБС Груп изпълнява плана си от началото на годината да предложи лимитирана част от компанията на фиксирана атрактивна цена и респективно да позволина повече инвеститори да запишат акции. Компанията вярва, че по този начин ще даде възможност на по-широк кръг от заинтересовани да погледнат компанията от позицията на акционери преди основното предлагане през втората половина на септември. За БФББългарска фондова борса е лицензирана да извършва дейност като фондова борса на 09.10.1997 г. Предметът на дейност на дружеството включва организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти; организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа.

Повече информация за БФБ на: www.bse-sofia.bg

Станете почитател на Класа