Новите договори за финансов лизинг намаляват през март на годишна и тримесечна база

Новите договори за финансов лизинг намаляват през март на годишна и тримесечна база
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    16.05.2020
  • Сподели:

Бизнесът на лизинговите компании в България се развива добре през първото тримесечие на тази година, въпреки че през март в нашата страна беше въведено извънредно положение заради разпространението на пандемията с COVID-19 и икономическата активност намаля.

 

Общо вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на март са общо 4,296 млрд. лв., докато преди година по същото време бяха 4,116 млрд. лв., показват данните на БНБ. За една година те нарастват с 4,4% (180,5 млн. лв.), а спрямо края на декември 2019 г. – с 0,1% (3,5 млн. лева).

В Българската народна банка отчитат, че водещ е финансовият лизинг. В края на първото тримесечие на тази година вземанията са 4,081 млрд. лв., като на годишна база те нарастват с 5,1% (197,5 млн. лв.). На тримесечна база увеличението е с 0,2% (6,2 млн. лева).

В централната банка изчисляват, че делът им в общия размер на вземанията по лизингови договори за една година се повишава от 94,4% до 95%.

В края на март новите договори за финансов лизинг са в размер на 449,6 млн. лв. Обемът им намалява на годишна база с 16,4% (88,4 млн. лв.) и с 13,9% (72,6 млн. лв.) спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година. 

 

                                         ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИЗИНГОВИ ДОГОВОРИ 

Вземания по финансов лизинг по вид на актива

Вземанията по договори за финансов лизинг на Леки автомобили са 1,646 млрд. лв. в края на март и нарастват с 12% (176,8 млн. лв.) на годишна база и с 0,9% (14,8 млн. лева) на тримесечна. Относителният им дял за една година се увеличава от 37,8% до 40,3% в края на същия месец на 2020 година.

В края на първото тримесечие на тази година вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1,324 млрд. лв., като растат с 1,3% (16,7 млн. лв.), а намаляват с 0,5% (7,2 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2019 година. Относителният им дял намалява от 33,7% в края на март 2019 г. до 32,4% една година по-късно.

От банковата статистика се вижда, че в края на първото тримесечие вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване възлизат на 852,7 млн. лв., като нарастват с 8,6% (67,7 млн. лв.)на годишна база, а намаляват с 0,02% (0,2 млн. лв.) на тримесечна. Относителният им дял за една година се повишава от 20,2% до 20,9%.

 

                                       ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ПО ВИД НА АКТИВА

Вземания по финансов лизинг от резиденти по институционални сектори

В края на март вземанията по финансов лизинг от фирмите възлизат на 3,381 млрд. лв., като се увеличават с 1,8% (59,2 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2019 г., а намаляват с 0,1% (2,8 млн. лв.) в сравнение с три месеца по-рано. Относителният дял на вземанията от бизнеса в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти в края на март е 82,9% при 85,6% година по-рано.

Към 31 март вземанията от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, възлизат на 681,4 млн. лв. За една година размерът им нараства с 25,4% (137,8 млн. лв.), а за три месеца - с 1,4% (9,2 млн. лв.). Относителният дял на вземанията от сектора в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти има годишен ръст от 14% до 16,7%.

 

ВЗЕМАНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ОТ РЕЗИДЕНТИ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СЕКТОРИ 

Структура на вземанията по финансов лизинг

В централната банка отчитат, че в края на март вземанията с матуритет над 1 до 5 години са 3,201 млрд. лв., като нарастват с 6,5% (194,3 млн. лв.) на годишна база и спадат с 0,7% (22,4 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на миналата година. Относителният им дял в общия размер на вземанията по финансов лизинг има годишен ръст от 77,4% до 78,4%.

В края на първото тримесечие на 2020 г. размерът на вземанията с матуритет над 5 години е 656,1 млн. лв., като нарастват с 8,8% (53,3 млн. лв.) на годишна база и с 4,4% (27,8 млн. лв.) на тримесечна.

Към 31 март необслужваните вземания са 134,8 млн. лв., като за една година намаляват с 34,1% (69,8 млн. лв.), но нарастват в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2019 година с 0,3% (0,4 млн. лева).

 

                                              СТРУКТУРА НА ВЗЕМАНИЯТА ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

Вземанията по оперативен лизинг в края на март 2020 г. са 215,4 млн. лв., като се понижават със 7,3% (17 млн. лв.) на годишна база и с 1,2% (2,6 млн. лева) на тримесечна.

Източници на финансиране

В края на март 2020 г. пасивите на лизинговите дружества са 5,141 млрд. лв., като преди година бяха 4,886 млрд. лв. Те нарастват с 5,2% (254,2 млн. лв.) на годишна база, a намаляват с 0,3% (13,2 млн. лв.) спрямо декември 2019 година.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, като относителният им дял за една година се увеличава  от 77,5% до 79,7%. Размерът им е 4,098 млрд. лв. в края на първото тримесечие на тази година, като на годишна база те нарастват с 8,2% (310,1 млн. лв.), a намаляват с 0,2% (9,2 млн. лв.) на тримесечна.

Заемите с матуритет над 1 година представляват 85,2% от общия размер на получените кредити в края на март 2020 г. при 85,4% преди година. Техният размер е 3,492 млрд. лв. в края на март 2020 г., като на годишна база те се увеличават с 8% (259,1 млн. лв.) и с 0,4% (13,9 млн. лв.) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 година.

В структурата на получените заеми преобладават кредитите от резиденти, които са 2,462 млрд. лв. Размерът им нараства със 77,9% (1,079 млрд. лв.) за една година, a намалява с 0,3% (8,6 млн. лева) на тримесечна база. Относителният дял на тези заеми в общия размер на получените кредити нараства за една година от 36,5% до 60,1%.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от лизинговите дружества в края на март 2020 г. e 9,7 млн. лв. и намалява с 62,5% (16,1 млн. лв.) на годишна база и с 5,1% (0,5 млн. лв.) на тримесечна.

 

 Петя Стоянова

Станете почитател на Класа