Над 20 хил. граждани и фирми са поискали отсрочване на кредитите си

Над 20 хил. граждани и фирми са поискали отсрочване на кредитите си
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    17.04.2020
  • Сподели:

За трите дни от започването на прилагането на мярката за отсрочване на кредити от банките и техните дъщерни дружества над 20 хиляди граждани и фирми са заявили желание да се възползват от облекчението за погасяване на кредитните им задължения. Това съобщи Асоциацията на банките в България, като се позова на неофициална информация.

От там напомнят, че на 10 април  Българската народна банка прие “Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13 март от Народното събрание извънредно положение във връзка с пандемията от COVID-19”.

От банковата асоциация посочват, че те се прилагат от банките в България, но този ред за отсрочване по никакъв начин не предвижда и не допуска промени в условията на договорите с клиентите, които да водят до изменение на договорената лихва.

Такова изменение в договорните условия не е разрешено и съгласно Насоките на Европейския банков орган (EBA/GL/2020/02), които се отнасят до отсрочванията на кредити.

Единственото, което се урежда в Реда за отсрочване, е възможността, по искане на клиента, срокът на договора му да бъде удължен със съответното време за разсрочване на лихвата и главницата, или само на главницата по кредита, в зависимост от това, какво клиентът е избрал.

"Считаме за некоректно и заблуждаващо разпространяването на твърдения по този въпрос, които не отговарят на истината", посочват от АББ. Според асоцияцията те създават неоправдана тревога в кредитополучателите, които имат или ще имат необходимост да се възползват от възможността да отсрочат задълженията си при условията, описани в реда за отсрочване.

"Обръщаме внимание, че Редът за отсрочване на кредити е одобрен да се прилага от банки и техни дъщерни дружества и ако има конкретни случаи на кредитополучатели от други финансови институции (небанкови компании за бързи кредити), за които се прилага различен ред за отсрочване спрямо приетия от банковата общност, те не следва да се коментират като банкова практика, тъй като по никакъв начин не са такава", посочват още от АББ.

От асоциацията подчертават, че всякакви други мерки и механизми, приети от държавата за подпомагане на гражданите и бизнеса, включително отпускане на нови заеми или такива мерки, които са свързани с подпомагане обслужване на вече съществуващи кредитни задължения с подкрепа от държавата, са напълно различни случаи от описания начин за облекчаване на длъжниците.

От браншовата организация напомнят, че банките в България, както и тяхната асоциация - АББ, не определят условията по държавни мерки и механизми и те не зависят от решения на кредитните институции.

 

Петя Стоянова, редактор Елена Илиева

Станете почитател на Класа