В рамките на извънредното положение - не се търсят наказателни лихви, но не се опрощават

В рамките на извънредното положение - не се търсят наказателни лихви, но не се опрощават
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    20.03.2020
  • Сподели:

Важни законови промени в различни сфери прие Народното събрание - с новия Закон за извънредното положение, където измененията се приемат текст по текст. Няма да има последици при начисление на наказателни лихви и забавяне на плащане на неустойки за частноправни субекти, като това важи до отмяна на извънредното положение.

С други думи – наказателни лихви и неустойки се начисляват, но не се търсят във времето на извънредното положение. Спират се всички публични продани и фактически процеси на смяна на собственост, водени от държавни и частни съдебни изпълнители (ЧСИ).

Не се налагат запори върху банкови сметки на физически лица, на лечебни заведения, върху заплати, пенсии, както и се спират описите на движими и недвижими имоти, които са собственост на физически лица със следните изключения – когато става въпрос за издръжка, за получаване на трудови възнаграждения и вреди за непозволено увреждане.

Процесуалните срокове за съдебни, арбитражни и изпълнителни производства също се спират докато има извънредно положение. Изключение правят само сроковете по наказателни производства за налагане на мерки за налагане на принуда и по закона за екстрадицията и европейската заповед за арест.

Дават се правомощия на управляващите органи по европрограми да разпределят евросредства по опростен модел, по тяхна преценка и без конкурс.

Освен това, управляващите органи могат да изменят едностранно действащи договори за безвъзмездна финанова помощ. По предложение на Йордан Цонев беше прието и изпълнител на проект по оперативна програма да може да предоговори срока за изпълнение, съобразявайки се с периода на извънредното положение.

Станете почитател на Класа