Паричното предлагане продължи тренда на ускорение през ноември

Паричното предлагане продължи тренда на ускорение през ноември
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    23.12.2019
  • Сподели:

Паричното предлагане в България расте с 9,3% на годишна база през ноември, показват данните от паричната статистика на Българската народна банка (БНБ). Годишният ръст през октомври беше 8,5%, през септември – 8,3%, през август – 7,7%, юли – 7,9%, юни – 7,8%, май – 9,1%, а през април – 11,1%, отчитат в централната банка.
За един месец „широките пари" (паричния агрегат М3) се увеличават до 100,587 млрд. лв. Според прогнозните данни на централната банка брутният вътрешен продукт за тази година трябва да достигне 115,729 млрд. лева.

Най-бързоликвидният компонент на широките пари – т. нар. „тесни пари“ (М1), който включва парите извън банките и безсрочните депозити на фирми и разплащателни влогове на домакинствата, се увеличава през ноември с 13,6% на годишна база (12,9% годишен ръст през октомври 2019 година).

 

 

В края на ноември 2019 г. депозитите на неправителствения сектор са 83,335 млрд. лв., като за една година растат с 8,8% (7,9% годишно повишение през октомври).

Спестяванията на бизнеса в края на миналия месец са 25,711 млрд. лева и на годишна база се увеличават с 11,4% (6,9% годишно повишение през октомври).

Депозитите на финансовите предприятия отбелязват годишно намаление от 2,2% през миналия месец, докато през октомври имаше годишно повишение от 13,7%. Към 30 ноември те достигат 2,958 млрд. лв.

Спестяванията на домакинствата и фирмите, които ги обслужват, в края на миналия месец са 54,667 млрд. лв. В сравнение с година по-рано те се увеличават с 8,3%, при 8,2% годишен ръст през октомври.

 

 

В централната банка изчисляват, че нетните вътрешни активи към 30 ноември са 63,732 млрд. лева и растат с 13,5% на годишна база (12% годишно повишение през октомври 2019 година).

В края на миналия месец основният им компонент – вътрешният кредит, възлиза на 63,276 млрд. лв. и за една година нараства с 11% (9,6% годишно увеличение през октомври).

Според банковата статистика вземанията от неправителствения сектор през ноември се увеличават с 8,9%, като достигат 64,424 млрд. лв. (7,2% годишно увеличение през октомври.

Кредитите за неправителствения сектор в края на ноември са 62,786 млрд. лв. при 61,320 млрд. лв. към октомври. През миналия месец те се увеличават на годишна база с 9% (7,3% годишно повишение през октомври).

От БНБ отбелязват, че изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чиито обем за последните дванадесет месеца е 365 млн. лева.

На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 380,7 млн. лв. (в т. ч. 4,8 млн. лв. през ноември), а обратно изкупените кредити – 15,7 млн. лв. (през миналия месец няма обратно изкупени кредити).

Заемите за фирмите нарастват с 5,4% на годишна база през ноември 2019 г. (5,2% годишно повишение през октомври 2019 г.) и в края на миналия месец достигат 34,838 млрд. лв.

Кредитите за домакинствата са 23,833 млрд. лв. и на годишна база се увеличават с 9,5% (9,4% годишно повишение през октомври 2019 година).

Жилищните заеми в края на ноември са 10,642 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 14,4% (14,1% годишно увеличение през октомври 2019 година), показват данните на централната банка.

Потребителските кредити възлизат на 11,316 млрд. лв. и за една година се увеличават с 10,9% (10.8% годишно повишение през октомври 2019 година).

На годишна база другите кредити намаляват с 38,2% (38% годишно понижение през октомври), като достигат 549,2 млн. лева.

Заемите, предоставени на финансови предприятия, са 4,115 млрд. лв. и в сравнение с ноември 2018 г. те се увеличават с 46,7% (16,4% годишно повишение през октомври).

 

 

Нетните чуждестранни активи са 57,960 млрд. лв. в края на миналия месец при 59,325 млрд. лв. в края на октомври, като нарастват с 5% в сравнение с ноември 2018 г. (6% годишно повишение през октомври), отчитат в БНБ.

През ноември чуждестранните активи се увеличават с 4,5% (5,2% годишен ръст през октомври), като достигат 68,066 млрд. лева.

Чуждестранните пасиви са 10,106 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 1,3% (0.6% годишно повишение през октомври).

 

Станете почитател на Класа