Търговското салдо на България е на минус, но дефицитът се свива с 56% за година

Търговското салдо на България е на минус, но дефицитът се свива с 56% за година
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    12.12.2019
  • Сподели:

Търговското салдо на България за десетте месеца на годината е отрицателно, но намалява с над 56% за една година, показват предварителните данни за търговията на страната, представени от Националния статистически институт. За периода от януари до октомври то възлиза на  2,454 млрд. лева, като само през октомври общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) излезе на отрицателна територия със 131,9 млн. лева.

От януари до октомври изнесените български стоки са на стойност 48,702 млрд. лв., което е с 4,2% повече в сравнение със същия период на миналата година. Само за октомври общият износ на стоки възлиза на 5,402 млрд. лв. и намалява с 0,8% спрямо същия месец на предходната година.

 

 

 

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България през периода 2018 - 2019 година
(Спрямо същия месец на предходната година)

 

 

За десет месеца в страната са внесени стоки на стойност 51,157 млрд. лв. (по цени CIF), или с 2,2% по-малко спрямо същия период на 2018 година.

През октомври 2019 г. общият внос на стоки намалява с 11,2% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5,534 млрд. лева.

 

През октомври 2019 г. общият внос на стоки намалява с 11,2% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5,534 млрд. лева.

Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България през периода 2018 - 2019 година
(Спрямо същия месец на предходната година)

 

В НСИ изчисляват, че за десет месеца експортът за трети страни за една година нараства с 5,8% и достига 16,026 млрд. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, САЩ, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 50% от износа.

Статистиката показва, че износът на стоки на годишна база намалява с 10,3% и е в размер на 1,775 млрд. лева.

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България за трети страни през периода 2018 - 2019 година
(Спрямо същия месец на предходната година)

%

В НСИ отчитат, че през десетте месеца при експорта за страните извън Европейския съюз, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям годишен ръст е отбелязан в секторите „Храни и живи животни“ (56,8%) и „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (24,6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (21,8%).

Импортът от януари до октомври за една година намалява с 10,7% и е на стойност 17,048 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия. Само през октомври вносът намалява с 35,9% на годишна база и е в размер на 1,635 млрд. лeвa.

Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България от трети страни през периода 2018 - 2019 година
(Спрямо същия месец на предходната година)

 

Стокообмен с трети страни

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голямо годишно увеличение в НСИ констатират в секторите „Храни и живи животни“ (23,9%) и „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (17,7%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (37,9%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни от януари до октомври е отрицателно и е в размер на 1,021 млрд. лева. През октомври то е положително и е на стойност 140,3 млн. лева.

Търговия с ЕС

Предварителните данни на НСИ показват, че за първите девет месеца на 2019 г. износът на България за Европейския съюз нараства с 3,3% спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 29,049 млрд. лева. Основни търговски партньори на страната ни са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 66,3% от износа за държавите - членки на ЕС. Само през септември експортът нараства незначително спрямо същия месец на предходната година е на стойност 3,233 млрд. лева.

Номинално изменение в стойностния обем на износа на стоки на България за ЕС през периода 2018 - 2019 година
(Спрямо същия месец на предходната година)

%

При износа на България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, от януари до  септември на годишна база най-голям ръст е отбелязан в сектор „Минерални горива, масла и подобни продукти“ (15,5%). Най-голям спад се наблюдава в сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (7,3%).

Вносът от ЕС от началото на годината до септември за една година се увеличава с 2,2% и достига 30,209 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През септември 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, се увеличава с 0,3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3,243 млрд. лева.

Номинално изменение в стойностния обем на вноса на стоки на България от ЕС през периода 2018 - 2019 година
(Спрямо същия месец на предходната година)

%

 

 

При импорта, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, на годишна база най-голямо е процентното увеличение в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (25,7%). Най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. Горивата)“ (22,7%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС е отрицателно и е на стойност 1,160 млрд. лева.

                    

                  

Станете почитател на Класа