Дебатът за пенсиите догодина: Праг на бедност - 363 лв., минимална пенсия - 234 лв.

Дебатът за пенсиите догодина: Праг на бедност - 363 лв., минимална пенсия - 234 лв.
  • Публикация:  Classa.bg**
  • Дата:  
    13.11.2019
  • Сподели:

Депутатите одобриха на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за догодина. Това стана със 121 гласа "за" и 87 - "против". До второ четене на проектозакона БСП ще предложи преизчисляване на всички пенсии, "Обединени патриоти" - минимална пенсия от 250 лева.

От БСП обявиха, че между двете четения ще предложат преизчисляване на всички пенсии с нов коефициент, от "Обединени патриоти" - минимална пенсия от 250 лева.

Запазва се размерът на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" и фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на ДОО на нивото от 2019 г., както и размерите на вноските за другите фондове на ДОО, а също и съотношенията между осигурителите и осигурените лица.

При планирано увеличение на минималната работна заплата с 8,9 на сто, средното увеличение на минималния осигурителен доход догодина ще е около 5,4 на сто.

Предвижда се да се увеличи минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се от 560 лв. на 610 лева.
Заложен е по-висок минимален осигурителен доход и за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводителите - от 400 на 610 лв., на което от ДПС се противопоставиха. 

И догодина остава максималният осигурителен доход за всички осигурени от 3000 лева. За 2020 г. няма да се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". 

Определят се за приход в бюджета на НОИ 81 000 лв. от приходите на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за дейностите по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. 

Общата сума на приходите и трансферите за 2020 г. от консолидирания бюджет за Държавното обществено осигуряване се предлага да бъде в размер на 12,455 млрд. лв., или с 696 млн. лв. повече в сравнение с 2019 година.

Планирани са неданъчни приходи в размер на 89,5 млн. лв., които са повече с 33,5 млн. лв. от 2019 г., и трансфери от централния бюджет за изплащане на пенсии и добавки, които са за сметка на държавния бюджет от 178,3 млн. лв., или по-малко със 119,3 млн. лв. от 2019 година. Предвиден е допълнителен трансфер от държавния бюджет за покриване на недостига от средства в бюджета на ДОО за 2020 г. от 4,134 млрд. лв., или повече с 200,2 млн. лева.

Продължават да се увеличават изискуемите възраст и осигурителен стаж при пенсиониране за работещите при условията на трета категория труд и минималната възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69, чл. 69а и чл. 69б от Кодекса за социално осигуряване. Процентът за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се запазва на нивото от 2019 г. - 1,2 на сто.

От 1 юли пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г. вкл., се увеличават с 6,7 на сто. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст и социалната пенсия за старост, както и свързаните с тях пенсии и добавки, се увеличават от 1 юли също с 6,7 на сто. Пак от тази дата социалната пенсия за старост става от 132,74 лв. - 141,63 лева.

Непроменен е периодът на изплащане на паричното обезщетение за бременност и раждане - 410 дни, както и размерът на обезщетението за отглеждане на дете от една година до двегодишна възраст - 380 лева.
И през 2020 г. продължава да действа въведената през 2017 г. възможност за майките /осиновителките/, които имат право да ползват отпуск при бременност и раждане до навършване на едногодишна възраст на детето, но не го използват, да се върнат на работа и да получават обезщетение от ДОО в размер на 50 на сто от полагащото им се обезщетение при бременност и раждане.

Остава старият режим за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност - първите три работни дни от временната неработоспособност се изплащат от осигурителя, а от четвъртия ден на настъпване на неработоспособността - от ДОО.

Запазва се размерът на еднократната помощ при смърт на осигурено лице - 540 лева. Максималният размер на гарантираните вземания е определен на 1525 лева.

Планираните разходи за дейност "Социално осигуряване" са 131,1 млн. лв. Разходите за персонал са 75,6 млн. лв., за административна издръжка - 45,7 млн. лв. За 2020 г. проектът на средствата за капиталови разходи е 9,1 млн. лв., или увеличението е с 1,5 млн лв. в сравнение с 2019 година. 

В проектобюджета на ДОО за 2020 г. са предвидени обезщетения за временна неработоспособност поради общо заболяване, гледане на болен член от семейството и карантина, и нетрудови злополуки, в размер на 632,8 млн. лв. Планирани са обезщетения за 18 234,1 хиляди дни при среднодневно обезщетение от 34,70 лева.

 

Дебатът за пенсиите догодина: Праг на бедност - 363 лв., минимална пенсия - 234 лв.

 

 

Консолидираният бюджет на ДОО за 2020 г. се очаква да приключи с нулево бюджетно салдо. 

С преходните и заключителни разпоредби се правят изменения, свързани с т. нар. пренос на осигурителни права, придобити в друга държава от ЕС. Те засягат основно служители от службите за сигурност. С друга промяна пределната възраст за служба на сержантите от НСО от 53 години се увеличава на 55 години. 

Социалният министър Бисер Петков обобщи, че бюджетът на ДОО засяга интересите на близо пет милиона българи. Той посочи няколко достойнства на проекта, сред които минимизиране на рисковете при изпълнението му. За пръв път се предвижда над 8 млрд. лв. да бъдат събраните приходи от вноски и така ще се намали значително зависимостта от държавния бюджет, изтъкна той. По думите на министъра с предвидените разходи за пенсии и краткосрочни обезщетения се осигурява необходимата социална защита на гражданите и пенсионерите. Устойчивият ръст на осигурителните плащания минава през ръст на заетостта и доходите от труд, подчерта Петков, цитиран от БТА. 

В дискусията лидерът на БСП Корнелия Нинова коментира, че е парадоксално 234 лв. да е минималната пенсия за стаж и възраст догодина, а в същото време 363 лв. да е линията на бедност. Освен преизчисляване на всички пенсии с нов коефициент, каквото левицата ще предложи между двете четения, друга възможност за по-високи пенсии е Сребърният фонд, създаден от правителството на БСП през 2007 г. Нинова припомни, че той е стартирал с около 2 млрд. лв., но до момента в него са постъпили само малко над половин милиард лева, като е трябвало да влязат досега около 10 млрд. лева.

Продължава тенденцията ГЕРБ да подценяват приходите, заяви колегата й Георги Гьоков. По думите му планираното увеличение на пенсиите от 1 юли с 6,7 на сто ще изостане от инфлацията, която дотогава ще се е увеличила два пъти. От левицата са и против замразяване на социалните плащания.

Приблизително същите аргументи "против" дадоха от ДПС. Хасан Адемов, председател на социалната комисия, охарактеризира бюджета като спокоен, лесно изпълним, но непредлагащ нови политики и решения. Всички фондове на ДОО продължават да са на дефицит, второ - ножицата между старите и новите пенсии продължава да се увеличава.

Според него радваща е тенденцията за намаляване на зависимостта на ДОО от републиканския бюджет. Според ДПС, за да има значително увеличение на пенсиите, трябва да има високо ниво на заетост, и то във високотехнологични дейности, високи заплати, реални доходи - не в сивия сектор. 

Светлана Ангелова /ГЕРБ/, зам.-председател на социалната комисия, посочи, че не подкрепя преизчисляването на пенсиите, защото то води до изкривяване на пенсионния модел. През 2020 г. само една трета от парите за пенсии ще се покриват от държавния бюджет, отбеляза тя и подчерта, че когато от ГЕРБ са поели управлението преди 10 години, две трети от средствата са били от държавния бюджет.

Лидерът на НФСБ Валери Симеонов, част от ПГ на "Обединени патриоти", обяви, че на коалиционен съвет ще предложи да се обсъди разумен механизъм за по-високи пенсии, без да се "събори" бюджетът.

 

Евгения Маринова

Станете почитател на Класа