Заемите за потребление в левове поскъпнаха през април на месечна база

Заемите за потребление в левове поскъпнаха през април на месечна база
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    29.05.2019
  • Сподели:

През април лихвите по новите договори на домакинствата се движиха надолу на годишна база, като на месечна имаше понижение с едно изключение, отчете статистиката на централната банка.

Наблюденията на Investor.bg показват, че фирмите са сключвали новите договори за заеми при по-ниски лихви през април в сравнение с година по-рано, но на месечна база има и ръст на лихвените нива.

През април средният лихвен процент по кредитите на домакинствата за потребление в левове намалява в сравнение с година по-рано с 0,35 пр.п. до 8,26%, а по тези в евро – с 0,70 пр.п. до 3,77%.

При жилищните заеми в левове той спада с 0,33 пр.п. до 3,18%, а по тези в евро – с 0,27 пр.п. до 3,54%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0,75 пр.п. до 2,95%, а по другите заеми в евро – с 0,51 пр.п. до 3,29%.

На месечна база средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0,19 пр.п., а по тези в евро намалява с 0,69 пр.п. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0,01 пр.п., а при жилищните кредити в евро – с 0,04 пр.п.

При другите кредити в левове средният лихвен процент се повишава с 0,22 пр.п., а при другите кредити в евро – с 0,45 пр.п.

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през април 2019 г. в сравнение със същия месец на 2018 г. спада с 0,38 пр.п. до 10,13%, а по кредитите за потребление в евро – с 0,65 пр.п. до 4,13%.
През април годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове намалява спрямо април 2018 г. с 0,34 пр.п. до ,53%, а по жилищните кредити в евро – с 0,37 пр.п. до 3,86%.

През април 2019 г. в сравнение с март годишният процент на разходите по кредитите за потребление в левове нараства с 0,22 пр.п., а по тези в евро се понижава с 0,72 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0,01 пр.п., а по тези в евро – с 0,12 пр.п.

 

                           КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (НОВ БИЗНЕС)

 

 

Лихвени проценти по нов бизнес на фирмите

През миналия месец фирмите са сключвали новите договори за заеми до 1 млн. евро, договорени в левове, при среден лихвен процент от 4,22%, който е по-нисък с 0,15 пр.п. спрямо април 2018 г. Кредитите, договорени в евро средната лихва се понижава с 1,01 пр.п. до 2,45%.

Средният лихвен процент по кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, намалява с 0,60 пр.п. до 3,41%, а при тези взети в евро нараства с 0,17 пр.п. до ,06%.

През април спрямо март средният лихвен процент по заемите до 1 млн. евро, договорени в левове, се увеличава с 0,14 пр.п., а по тези до 1 млн. евро, договорени в евро, се понижава с 0,49 пр.п.

При кредитите над 1 млн. евро, договорени в левове, средният лихвен процент се повишава с 0,41 пр.п., а по тези, договорени в евро, спада с 0,74 пр.п.

 

                  КРЕДИТИ НА СЕКТОР НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НОВ БИЗНЕС)

 

 

 

Лихвени проценти по салда

 

Средният лихвен процент по овърдрафта в левове за домакинствата намалява на годишна база през април с 0,15 пр.п. до 14,07%, а по овърдрафта в евро – с 0,12 пр.п. до 10,03%, отчита банковата статистика.

За една година средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове през април 2019 г. спрямо април 2018 г. спада с 0,62 пр.п. до 7,79%, а по заемите за потребление в евро – с 0,64 пр.п. до 6,95%.

При жилищните кредити в левове средната лихва намалява с 0,50 пр.п. до 3,88%, а при жилищните заеми в евро – с 0,42 пр.п. до 5,06%.

Средният лихвен процент по другите кредити в левове се повишава с 0,57 пр.п. до 3,17%, а по тези в евро се понижава с 0,49 пр.п. до 4,31%.

 

                       КРЕДИТИ НА СЕКТОР ДОМАКИНСТВА (САЛДА)

 

 

 

 

Станете почитател на Класа