Над 101 млн. лева са били дарени в България през 2017 г.

Над 101 млн. лева са били дарени в България през 2017 г.
  • Публикация:  Екип на Investor.bg
  • Дата:  
    05.10.2018
  • Сподели:

Около 101,4 млн. лева са били дарени в България през 2017 г. от индивидуални дарители, компании и фондации, показват данните от годишния анализ на Български дарителски форум, представен в петък в рамките на Седмицата на фондациите и дарителите в България.Ръстът в сравнение с предходната 2016 г. е 5,51 на сто, или малко над 5 млн. лв. Най-много средства през 2017 г. са дарили фондациите – 53,8 млн. лв., следвани от  компаниите с 38,3 млн. лв. И компании, и фондации даряват предимно за проекти, свързани с образование и наука, както и детско и младежко развитие – общо над 54 млн. лв. 

Повече са дарявали и хората през 2017 г. (8,9 млн. лв.). Предпочитаните от тях каузи са здравни и социални. Активизиране на индивидуалното дарителство се наблюдава и при случаи на бедствия и аварии. Леко повишение (с 2%) спрямо 2016 г. има в броя на гражданите, дарили средства за опазване на околна среда.

Хората даряват основно пари и предимно инцидентно, а водещите мотиви за даряване са личното отношение и желанието за помагане, макaр и с малки суми. Над-предпочитаният начин за даряване от хората е чрез дарителски SMS.

Тези, които избират да даряват всеки месец, са на възраст предимно между 51 и 60 години и живеят в областен град. Около 60% от дарителите са жени, но пък мъжете даряват по-големи суми.

 

 

 

•     Сравнително запазване на средствата, дарени от фондации;

•     Ръст от 12% при дарителските инвестиции от компании спрямо 2016 г. Погледнато за 5 годишен период обаче се отчита тенденция на спад.

•     Плавно увеличение на дарените средства от индивидуалните дарители, които през 2013 г. са формирали едва 5% от общите дарения, докато през 2017 г. делът им е 9%.

 За последните 5 години (2013 - 2017) се наблюдават няколко основни тенденции в дарителството:

Законодателната рамка в страната, имаща пряко отношение към развитие на дарителството за последната година, няма определящо влияние по отношение на решенията дали да бъде направен дарителски акт.

Анализът на дарителството през 2017 г. на БДФ се основава на данни от национална агенция за приходите и проучвания на „Алфа Рисърч“ и „Intelday Solutions“ по поръчка на БДФ. Документът отразява и резултатите от допитване сред общността на дарителите в страната.

Станете почитател на Класа