Само 1,5 млрд. евро е получила България по оперативните програми досега

Само 1,5 млрд. евро е получила България по оперативните програми досега
  • Автор:  investor.bg
  • Дата:  
    23.08.2018
  • Сподели:

Към края на юли 2018 г. страната ни е получила малко над 1,5 млрд. евро от Европейския съюз (ЕС) по линия на Оперативните програми за програмния период 2014-2020 г. Общият бюджет на всички програми, финансирани от Брюксел, е 7,52 млрд. евро, а заедно с националното доплащане сумата е 8,8 млрд. евро.

Получените средства са 1,51 млрд. евро, а общо платените пари, заедно с националното финансиране, възлизат на малко над 2 млрд. евро.

Обща сума на получените средства от ЕК като предварително финансиране към 31 юли е 479 млн. евро, а получените средства от Комисията на основание изпратени заявления за плащане към края на юли са в размер на малко над 1 млрд. лв.

Предвид наближаващия край на настоящия програмен период изпълнението продължава да напредва бавно, а търговете понякога се точат с години заради обжалвания.

По една от най-големите оперативни програми - „Транспорт и транспортна инфраструктура“ към края на седмия месец от годината са платени общо 454 млн. евро. От тази сума 386 млн. евро са от ЕК, а останалите 68 млн. лв. са по линия на национално финансиране. Срокът на програмата е до 2020 г., а общият бюджет е над 1,89 млрд. евро. Според данни на транспортното министерство вече са договорени 86,8% от средствата, или 1,540 млрд. евро. Получени средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане към 31 юли са 220 млн. евро.

Преди дни стана ясно, че три ключови жп гари ще бъдат модернизирани със средства по програма „Транспорт“. Вече е одобрен проектът за реконструкция на железопътните гари Подуяне, Искър и Казичене. Общата стойност на проекта е 7,4 млн. лева, от които безвъзмездната финансова помощ е в размер на 6,3 млн. лева.

Въпреки сериозното раздвижване, сроковете за реализирането на програмата остават притеснителни, защото по много от търговете за изпълнител на отделните трасета текат обжалвания. 

Плащанията по програма „Околна среда“ също продължават да изостават. Към края на юли са платени малко над 143 млн. евро, от които 122 млн. евро са от Брюксел, а останалите 21,5 млн. евро са национално доплащане. Общият бюджет на програмата обаче надхвърля 1,77 млрд. евро.

Получени средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане към 31 юли 2018 г. са 75 млн. евро, а предварителното финансиране е 84 млн. евро, става ясно още от отчета на Министерство на финансите.

Неведнъж сме писали, че трудностите с тази програма са породени от това, че проектите по нея са огромни, а процедурите по стартиране на обществени поръчки за изграждане на водни цикли и пречиствателни станции са изключително тромави.

В началото на месеца министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане на инсталации за преработка на отпадъци с общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. Проектът включва две инсталации за компостиране на територията на Севлиево и Дряново и изграждане на площадка за компостиране на място за община Сухиндол. Съоръженията ще обслужват над 42 хил. жители. Общият размер на инвестицията е над 2,2 млн. лв. Подготвителната процедура само за тази пречиствателна станция отне повече от 3 години. 

В сектор „Води” е насочен най-големият ресурс на оперативната програма. Към момента по водното направление са подписани 24 договора за 946 млн. лв. 17 проекта са инфраструктурни на стойност 836 млн. лв., а безвъзмездната помощ по тях е 620 млн. лв.

По оперативна програма "Региони в растеж" до края на юли са платени общо 417 млн. евро, от които 355 млн. евро са от ЕК, а 63 млн. евро са национали доплащания. Получени средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане към 31 юли 2018 г. са 108 млн. евро, а предварителното финансиране е 74 млн. евро. Общият бюджетна програмата е 1,5 млрд. евро. Програмата е изключително важна, тъй като с нейната финансова подкрепа би трябвало  да се преодолеят различията в развитието на регионите, както и да се овладеят негативните миграционни процеси към София и големите градове, водещи до обезлюдяване на големи части от България. Към момента има 7 актуални обяви за набиране на проектни прдложения, а 13 са с изтекъл срок.

Подобно и на другите програми, и при „Региони в растеж“ основен проблем е бавенето на търговете. „Наличието на забава при провеждане на процедурите за избор на изпълнители по реда на ЗОП и мобилизация на екипите – наличие на множество обжалвания на решенията на възложителите за избор на изпълнители по обществените поръчки, което води до сключването на договори извън първоначално предвидените графици за изпълнение на дейностите по индивидуалните проекти и съответно води до цялостна забава в реализацията на проектите“, се посочва в годишния анализ за изпълнението на програмата за 2017 г. В отчета се казва още, че промени в политическата среда в страната и необходимост от адаптация на нуждите и гъвкавост – настъпилите неколкократни промени в изпълнителната власт в годините от началото на програмния период води до нестабилност в изпълнението и понякога до забава в предприетите действия по изпълнение на програмата.

По програма „Наука и образование за интелигентен растеж" са изплатени 111 млн. евро. От тях 95 млн. евро са от ЕК, а близо 17 млн. евро са по линия на национално финансиране. Общият бюджет на програмата е 701 млн. евро, а получените средства от ЕК на основание изпратени заявления за плащане към 31 юли 2018 г. са 19,5 млн. евро.

Как вървят плащанията по останалите програми, може да видите от таблицата по-долу.

Тепърва предстои в началото на 2019 г. ЕК да направи оценка на междинните резултати, постигнати по оперативните програми, които касаят напредъка на проектите и сертифицираните средства към края на 2018 г.

Станете почитател на Класа