С 323,2 млн. евро излезе на плюс платежният баланс на България през юни

С 323,2 млн. евро излезе на плюс платежният баланс на България през юни
  • Публикация:  investor.bg
  • Дата:  
    17.08.2018
  • Сподели:

Текущата и капиталова сметка на България през юни е положителна и възлиза на 323,2 млн. евро, като година по-рано пак отчете излишък (504,2 млн. евро) , показват актуалните данни на Българската народна банка (БНБ).

За първите шест месеца на тази година тя е на плюс със 102,8 млн. евро, като за полугодието на 2017 г. пак отчете излишък от 677,7 млн. евро.

През юни салдото по текущата сметка е положително и възлиза на 231,6 млн. евро, като за сравнение година по-рано отново беше на плюс с 466,3 млн. евро. За периода януари – юни то обаче е отрицателно и възлиза на 102,1 млн. евро. Преди година имаше излишък от 483 млн. евро (1% от БВП).

 

1dddfeee

 

От централната банка отчитат, че търговското салдо за юни е отрицателно и възлиза на 301,5 млн. евро, като преди година също беше с дефицит от 32,9 млн. евро. За първите шест месеца на 2018 г. то е отрицателно и е в размер на 1,738 млрд. евро.

През юни са изнесени български стоки за 2,388 млрд. евро, като експортът се повишава с 4,6% (104.9 млн. евро) на годишна база. От януари до юни износът възлиза на 12,706 млрд. евро (24,1% от БВП) и расте с 2,7% (330,3 млн. евро) в сравнение с този за същия период на 2017 г. За първите шест месеца на тази година експортът расте на годишна база с 15,4%, пресмятат експертите на централната банка.

Вносът на стоки през юни е 2,689 млрд. евро, и за една година се увеличава с 16,1% (373.5 млн. евро), като достига 14,445 млрд. евро (27,4% от БВП). От януари до юни 2018 г. той е по-голям със 7,9% (1,059 млрд. евро) спрямо същия период на 2017 г.

Вносът стоки в България от януари до юни 2017 г. се увеличава на годишна база с 18,6%.

Салдото по услугите е положително и възлиза на 460,6 млн. евро, като година по-рано пак беше на плюс с 456,1 млн. евро. За първите шест месеца на тази година то е на положителна територия с 1,015 млрд. европри положително салдо от 835,1 млн. евро година по-рано.

Салдото по статия Първичен доход (която включва доход, свързан с факторите на производството, данъци върху производството и вноса и субсидии) за юни е на минус с 53,8 млн. евро, като година по-рано пак беше с дефицит от 31,2 млн. евро. От януари до юни то е на минус с 289,1 млн. евро, като за същия период преди година пак беше отрицателно с 313,1 млн. евро.

Салдото по статия Вторичен доход (която отразява преразпределението на доход) е положително и в края на юни е в размер на 126,3 млн. евро, като година по-рано беше на плюс със 74,3 млн. евро. От януари до юни то е на положителна територия с 910,1 млн. евро, като година по-рано отчете излишък от 970,5 млн. евро.

Капиталовата сметка през юни е на плюс с 91,6 млн. евро, като преди година отчете излишък от 37,8 млн. евро. За първите шест месеца тя е на положителна територия с 204,9 млн. евро, като преди година пак отчете положителна стойност от 194,7 млн. евро.

Финансовата сметка за юни е на плюс със 79,5 млн. евро, като преди година също беше с излишък от 132,7 млн. евро. За първите шест месеца финансовата сметка излиза на положителна територия със 762,4 млн. евро, като година по-рано отчете излишък от 69,3 млн. евро.

Салдото по статия Преки инвестиции, представена съгласно изискванията на шестото издание на Ръководство по платежен баланс и международна инвестиционна позиция, е отрицателно в размер на 100 млн. евро при отрицателно салдо от 157 млн. евро за юни 2017 г. За периода от януари до юни то е отрицателно и възлиза на 107,7 млн. евро, като година по-рано също отчете дефицит от 381,8 млн. евро.

Преките инвестиции – активи растат с 97,8 млн. евро, като за сравнение преди година повишението беше със 17,4 млн. евро. От януари до юни те са с 251,7 млн. евро повече, като преди година БНБ отчете увеличение от 179,8 млн. евро.

Преките инвестиции – пасиви нарастват със 197,8 млн. евро, като увеличението през юни 2017 г. беше 174,4 млн. евро. За първите шест месеца на тази година те растат с 359,5 млн. евро, като за същия период на миналата година се повишиха с 561,5 млн. евро.

В края на юни резервните активи на БНБ се повишават със 732,9 млн. евро, като преди година отчетоха  увеличение с 381,1 млн. евро. От януари до юни 2018 г. те намаляват със 143,6 млн. евро, докато преди години отбелязаха ръст от 173,1 млн. евро.

Станете почитател на Класа