Фонд на фондовете предоставя над 417 млн. лева за градско развитие и бизнес

Фонд на фондовете предоставя над 417 млн. лева за градско развитие и бизнес
  • Публикация:  investor.bg
  • Дата:  
    15.08.2018
  • Сподели:

С избора на финансови посредници на Фонда за градско развитие и Фонда за ускоряване и начално финансиране  Фондът на фондовете успешно предоставя за инвестиции над 35% от средствата, които управлява през настоящия програмен период. Това обяви Светослава Георгиева, изпълнителен директор на "Фонд мениджър на финансовите инструменти" АД (или Фонд на фондовете).

Фондът има стратегическата цел да управлява финансовите инструменти от оперативни програми, финансирани със средства от европейските структурни инвестиционни фондове. Това са почти 1,2 млрд. лева под формата на финансови инструменти.

„Чрез тези инструменти по нов начин се управляват средствата от европейския бюджет“, посочи Георгиева.

С избора на финансови посредници от Фонда на фондовете, ще се управляват средства за над 417 млн. лева  – 353,3 млн. лева за Фонда за градско развитие (ФГР) и 64,7 млн. лева за Фонда за ускоряване и начално финансиране (ФУНФ), информира Светослава Георгиева.

Тя уточни, че ФГР е финансов инструмент, финансиран от ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020, и е пръдължение на инициативата JESSICA от предишния програмен период, като този път географският обхват и средствата са пет пъти повече – 353,3 млн. лева.

От своя страна финансовите посредници имат за ангажимент да осигурят допълнителен частен капитал в размер най-малко над 40% от финансирането.

По този начин сумата, която ще достигне до крайните получатели за изпълнение на проекти за градска среда, се очаква да е близо 600 млн. лева. Ресурсът ще е насочен към жизненоважни проекти, средствата ще се възпроизведат с привличане на частен капитал, ще се рециклират и ще се връщат обратно в икономиката.

Повече пари по проекти на общините

„В предходния период седем общини попадаха в обхвата на този тип финансиране, а сега те са 39, освен това ще се финансират и проекти за развитие на културното наследство и туризма на територията на цялата страна“, посочи изпълнителният директор на Фонда на фондовете.

Средствата по Фонда за градско развитие са разделени в три подфонда за регионите – Юг, който ще разполага със 135,5 млн. лева, и София – 87,4 млн. лева, като посредниците, които ще управляват средствата за тези два региона, са Обединение "Фонд за устойчиви градове", което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация.

За регион Север, който ще управлява 130,4 млн.лева, посредник е "Регионален фонд за градско развитие", собственост на Сосиете Женерал (мажоритарен акционер), "Елана Инвестмънт", "Елана Холдинг" "Бокал Адвайзърс".

Средствата от ФГР ще предоставят заеми с вградени гаранции, насочени към широк кръг потенциални крайни получатели: общини и общински предприятия, частни фирми, публично-частни партньорства, физически лица и др. С тях ще се подкрепят проекти, с които се подобрява градската среда, стимулиращи икономическия растеж в регионите, както и такива, с които се изпълнява енергийна ефективност.

От Фонда на фондовете припомниха, че с подобни проекти от предходния програмен период се обновиха софийският парк „Възраждане“, ремонтира се Централният градски парк в Стара Загора и се извърши реконструкция на „Юнашки салон“ във Варна.

В подкрепа на предприемачите

По втория финансов инструмент – Фонд за ускоряване и начално финансиране, се възлага управлението на 64,7 млн. лева, с които ще се стимулира развитието на стартъп екосистемата в България. Средствата са предназначени за стартиращи компании и развитие на предприемачеството, подкрепен по линия на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", като по него също се създават два подфонда.

Първият, в който ще има 27 млн. лева, ще е за финансиране на предприемачи в най-ранен етап на развитие и с тези средства са за проекти на над 200 предприятия под формата на дялови и квазидялови инвестиции в капитала на фирмите, които ще са от 25 хил. до 1 млн. евро.

Бъдещите финансови посредници ще предоставят и менторство на компаниите, в които инвестират. Фондът ще се управлява от Обединение „АД-Венчърс“. Участници в обединението са Клийнтех България, Мета Венчърс (Италия), Франческа Натали, Анна Амати, Марияна Хамънова – Рондини и Христо Балинов.

Вторият фонд ще е с ресурс от 37 млн. лева, които са за стартъпи, които са постигнали известен напредък в бизнеса си. Той ще се управлява от „Некст Тех Венчърс“ с участници Константин Петров, Златолина Мукова, Йордан Зарев, Александър Терзийски. Изборът е паднал върху тях заради опита им в дялово инвестиране с международна експертиза.

Към Фонда за ускоряване и начално финансиране има и допълнителен ресурс от 35,7 млн. лева. Процедурата обаче за избор на фонд мениджър ще бъде обявена отново през тази есен, защото само един кандидат е отговарял на условията.

„Целта е да има конкуренция, за да се постигнат най-благоприятни оферти“, аргументира са Светослава Георгиева.

В отговор на въпрос изпълнителният директор на фонда съобщи, че по Фондовете за градско развитие публичният ресурс ще се предоставя при по-ниски лихви, това ще важи и за частното финансиране от страна на банките.

Кредитите ще могат да се разсрочват до 20 години, ще има две години гратисен период. Едно от условията на Фонда на фондовете е самоучастието на фонд мениджърите, като се допуска от 5 до 15% самоучастие.

Контрол на финансовите посредници

От Фонда на фондовете обещават да контролират дейността на финансовите посредници и вече разполагат с изградена експертиза в познаването на този тип инвестиране на пазара.

„Поне един път в годината ще се проверяват финансовите посредници. На случаен принцип ще се избира кой от крайните получатели също да проверяваме“, каза Светослава Георгиева.

Станете почитател на Класа