Лихвите по банковите депозити и кредити са без особени промени през декември

Лихвите по банковите депозити и кредити са без особени промени през декември
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    27.01.2018
  • Сподели:

През декември 2017 г. основният лихвен процент (ОЛП) е 0.00 на сто. В сравнение с декември 2016 г. и ноември 2017 година ОЛП запазва нивото си, съобщава Българската народна банка. Доходността до падеж на държавните ценни книжа (ДЦК) в левове с матуритет 5 години, постигната на вторичния пазар, се понижава в сравнение с декември 2016 г. с 0.12 процентни пункта/пр.п/. до - 0.08 процента.

 

 

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет за фирмите в левове през декември 2017 г. в сравнение с декември 2016 г. спада с 0.05 процентни пункта /пр.п./ до 0.09 на сто, а по тези в евро - с 0.21 пр.п. до 0.05 на сто. В сравнение с ноември 2017 г. средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 0.15 процентни пункта, а по тези в евро - спада с 0.03 пр.п.

 

През декември 2017 г. средният лихвен процент по кредитите на фирмите до един милион евро, договорени в левове, се понижава спрямо същия месец на 2016 г. с 0.46 пр.п. до 3.90 на сто, а по тези, договорени в евро с 0.59 пр.п. до 3.62 на сто.

 

Средният лихвен процент по кредитите над един милион евро, договорени в левове, спада на годишна база с 0.02 пр.п. до 3.59 на сто, а по тези, договорени в евро, спада също с 0,81 пр.п. до 3.35 на сто. През декември 2017 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада в сравнение с ноември 2016 г. /на годишна база/ с 0.30 пр.п. до 8.85 на сто, а по тези в евро - с 0.51 пр.п. до 4.94 на сто.

 

При жилищните кредити в левове той намалява с 0.71 пр.п. до 3.66 на сто, а по жилищните кредити в евро - с 0.01 пр.п. до 4.10 на сто. През декември 2017 г. спрямо ноември 2017 г. /на месечна база/ средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства с 0.71 пр.п., а по тези в евро - се понижава с 0.04 пр.п. При жилищните кредити в левове той спада с 0.13 пр.п., а при жилищните кредити в евро - с 0.01 пр.п.

 

Годишният процент на разходите (ГПР) по кредитите за потребление в левове през декември 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 г. се увеличава с 0.14 пр.п. до 11.65 на сто, а по кредитите за потребление в евро - намалява с 0.56 пр.п. до 5.54 на сто. През декември 2017 г. годишният процент на разходите по жилищните кредити в левове се понижава спрямо декември 2016 г. с 0.85 пр.п. до 4.01 на сто, а по жилищните кредити в евро - с 0.03 пр.п. до 4.44 на сто.

Станете почитател на Класа