Директива на ЕК засилва правата на акционерите

Защита на правата на акционерите в по-голяма степен са основните насоки в нова разпоредба на Европейската комисия по отношение на капиталовия пазар в страните от Евросъюза. В директивата се предвижда това да се осъществи чрез въвеждането на няколко мерки, които да способстват за повишаване правата на миноритарните акционери.
Защита на правата на акционерите в по-голяма степен са основните насоки в нова разпоредба на Европейската комисия по отношение на капиталовия пазар в страните от Евросъюза. В директивата се предвижда това да се осъществи чрез въвеждането на няколко мерки, които да способстват за повишаване правата на миноритарните акционери. Най-радикалната мярака в директивата е премахването на срока, в който ценните книжа на една компания са блокирани за търговия преди Общото събрание на акционерите(ОСА) й. В момента този срок е различен за отделните страни. В България право на глас в ОСА имат притежатели ан акции, които са ги придобили поне две седмици преди събранието. Според разпоредбите на директивата този срок трябва да бъде премахнат и права на глас да имат и акционери сдобили се с акции до деня предхождащ ОСА. Сред родните инвестиционни посредници все още няма яснота какви ще са стъпките за да може в крайна сметка да бъдат изпълнени разпоредбите. Според Стефан Ангелов от "Варчев Финанс" техническото състояние на капиталовия ни пазар е такова, че трудно ще успеем да се справим с изискванията. Сетълмента на сделките например в Централния депозитар е S+2. Това означава, че приключването на всяка една сделка става два дни след реалното осъществяване на покупко-продажбата на ценните книжа на пода на Българската фондова борса(БФБ). "Не мога да си представя как в тези условия срокът ще бъде съкратен с два дни", заяви Ангелов. Още по-критично е положението с друга от разпоредбите в директивата според която на акционерите трябва да се предостави възможност да гласуват в ОСА по електронен път в случай, че 2/3 от акционерния състав е съгласен с това. Ако към проблемите произтичащи от новата директива прибавим и почти постоянния и траен въпрос за слабите възможности за контрол, които има миноритарният акционер в едно публично дружество, то картината на капиталовия пазар у нас става доста тежка. "Интереса в България трябва да бъде защитен не само на дребните, а на всички акционери. Това може да става чрез равния достъп до информация и разкриването на тази информация своевременно. Така е по целия свят". Това заяви за в. "Класа" Апостол Апостолов, председател на Комисията за финансов надзор. "Това обаче е процес. Надявам се, че леко полека тези норми се налагат и с усилията на всички ще минимизираме тези опити", добави той. Въпросът за изтичането и търгуването с вътрешна информация е уреден от Закона за търговията с ценни книжа, който е в сила от първи януари. От КФН припомниха, че по инициатива на контролния орган са направени промени в правилата за работа със системата за електронна търговия COBOS. Според тези промени едно лице няма право на повече от една регистрации в системата, а инвестиционните посредници са задължени да информират пазара в случай, че мениджър на публично дружество използва COBOS-а за търговия със собствени акции.

Станете почитател на Класа