Глобалните инвестиции ще надминат значително $1,5 трилиона

През 2007 година преките чуждестранни инвестиции в глобален план са достигнали 1,5 трилиона долара. Тази стойност подобрява досегашния рекорд от 1,4 трилиона, постигнат през 2000 година. Според прогнози, публикувани в списание The Economist, се посочва, че потокът на преките чуждестранни инвестиции ще надмине значително новите рекордни нива в рамките на следващите 4 години.
През 2007 година преките чуждестранни инвестиции в глобален план са достигнали 1,5 трилиона долара. Тази стойност подобрява досегашния рекорд от 1,4 трилиона, постигнат през 2000 година. Според прогнози, публикувани в списание The Economist, се посочва, че потокът на преките чуждестранни инвестиции ще надмине значително новите рекордни нива в рамките на следващите 4 години. Очакванията са САЩ да реализират над 250 млрд. долара преки чуждестранни инвестиции за периода 2007-2011 г., като това представлява 16,7 % от глобалните преки чуждестранни инвестиции. Въпреки политическата си нестабилност Азия изглежда примамлива за инвеститорите. В момента най-атрактивният пазар е Китай, като по предварителни прогнози потокът от инвестиции там ще достигне около $86,8 млрд., което ги нарежда на трето място в класацията на Economist. Капиталите, вложени в Индия, ще нараснат, но само до $20,4 млрд., главно заради неуредените трудови закони и лошата инфраструктура. Независимо че Япония се радва на най-добре развитата за момента икономика в Азия, реализираните от нея парични потоци ще са доста по-малко – 13,3 млрд. долара годишно. Вероятно това се дължи на фактори, свързани с културата на японците. Много компании избягват сливания заради страх от резки вътрешни преструктурирания и чуждестранните инвеститори изпитват трудности при намирането на талантливи мениджърски екипи.

Станете почитател на Класа