„Химимпорт“ прехвърли 17,47 % от капитала на „Ямболен“

„Химимпорт“ е прехвърлил на блоков сегмент 213 570 броя акции от капитала на „Ямболен“, което представлява 17,47% от капитала на дружеството. Купувач по сделката е „Съни Сендс Сървисиз“, а цената за акция е 7,96 лв., или общо 1 700 017 лв. за целия пакет. Справка в АПИС показва, че преди прехвърлянето „Химимпорт“ е притежавало 77,36 % сто от капитала на ямболската фирма.
„Химимпорт“ е прехвърлил на блоков сегмент 213 570 броя акции от капитала на „Ямболен“, което представлява 17,47% от капитала на дружеството. Купувач по сделката е „Съни Сендс Сървисиз“, а цената за акция е 7,96 лв., или общо 1 700 017 лв. за целия пакет. Справка в АПИС показва, че преди прехвърлянето „Химимпорт“ е притежавало 77,36 % сто от капитала на ямболската фирма. През първите шест месеца на тази година „Ямболен“ отчете неконсолидирана загуба на стойност 3,564 млн. лв. при отрицателен финансов резултат година по-рано в размер на 576 хил. лв. Основният капитал на дружеството е 1,222 млн. лв., а собственият е отрицателен и възлиза на минус 359 хил. лв.

Станете почитател на Класа