Възможни са промени в SOFIX

Днес Съветът на директорите (СД) на Българската фондова борса ще обсъжда на заседание дали да се промени сегашният състав на индекса SOFIX.
Днес Съветът на директорите (СД) на Българската фондова борса ще обсъжда на заседание дали да се промени сегашният състав на индекса SOFIX. „Има предложение за промяна наистина, то обаче е от съответната комисия по индексите и това не означава, че ще бъде прието. Не мога да се ангажирам с мнение какво ще е решението на Съвета на директорите. Единственото, което мога да кажа, е, че ще бъдат спазени критериите за присъствие в индекса. Ако се прецени, че има нови компании, които ги покриват, те ще влязат, ако има такива, които не отговарят, ще отпаднат“, каза за „Класа“ Бистра Илкова, изпълнителен директор на борсата. На заседанието на СД наред с решението за състава на SOFIX ще бъдат обявени нови теглови коефициенти за свободно търгуемите акции (free-float) на дружествата, които са включени в SOFIX към 3 септември. Новите теглови коефициенти са фиксирани от Комисията по индексите и ще влязат в сила от 13 септември. Ако има дружества, които да влязат в SOFIX free-float-а, ще бъдат фиксирани към 5 септември.

Станете почитател на Класа