Насърчителна банка с рейтинг ВВ

Насърчителна банка АД получи дългосрочен кредитен рейтинг ВВ с позитивна перспектива от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР). От агенцията са оценявали трезора в сътрудничество с ICRA, която е асоцииран партньор на международната рейтингова агенция Мудис (Moody’s), съобщиха от банката. Това е първият кредитен рейтинг за финансовата институция.
Насърчителна банка АД получи дългосрочен кредитен рейтинг ВВ с позитивна перспектива от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР). От агенцията са оценявали трезора в сътрудничество с ICRA, която е асоцииран партньор на международната рейтингова агенция Мудис (Moody’s), съобщиха от банката. Това е първият кредитен рейтинг за финансовата институция. Оценката е съобразена със спецификата в дейността на Насърчителна банка, която е насочена в сегмента на малките и средни фирми. БАКР оценява като ниски рисковете, свързани с качеството на доходите, ресурсната база, както и тези произтичащи от организацията на бизнес процесите и системите. Освен това е отчетено високо ниво на капитализация на банката.

Станете почитател на Класа