Задава се нова криза заради публичния дълг

Задава се нова голяма финансова криза заради рекордния публичен дълг на множество страни, пише сп. „Икономист“. Това се дължи преди всичко на парите, които се наляха в закъсали компании от различни сектори, за социални обезщетения при безработица и за стимулиране на бизнеса и потреблението. Според последните прогнози на Международния валутен фонд публичният дълг на десетте най-богати държави в света ще се увеличи от 78% от техния брутен вътрешен продукт през 2007 г. до 114% от него през 2014 г. Всеки гражданин на тези страни ще дължи средно по 50 хил. долара.
Още по-плашещо е, че бюджетните дефицити се трупат в момент, когато разходите за пенсионно и здравно осигуряване нарастват силно поради застаряването на населението. Изчисленията показват, че до 2050 г. около една трета от населението на богатите страни ще бъде на възраст над 60 години. Разходите на държавата при такава демографска структура ще бъдат десетки пъти по-големи от цената на сегашната финансова криза.
Не е изключено някои правителства да не успеят да покрият своите задължения и дори да прибегнат до обезценяване на своите заеми чрез висока инфлация. Инвеститорите вече се опасяват, че по-слабите икономики в еврозоната като Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания може да изпаднат в несъстоятелност. Тези страни имат голям публичен дълг и поради невъзможността за обезценяване на еврото не могат да намалят реалната цена на своите заеми. Страховете от появата на висока инфлация в САЩ вече намериха израз в доходността на американските държавни ценни книжа. Тя се повишава трайно през последните седмици и през юни достигна близо 4% за 10-годишните държавни облигации.
В Германия се предвижда конституционна промяна, която ще ограничава бюджетния дефицит до 0,35% от БВП от 2016 г.
И все пак, нищо не би имало по-силен ефект от увеличаването на пенсионната възраст в тези страни. По този начин едновременно ще се увеличат данъчните приходи и ще се намалят бъдещите разходи за пенсионната система. Фискалното бъдеще на здравната система трябва да бъде следващата голяма цел. Здравеопазването в САЩ коства огромни суми на държавата и е най-скъпото на света, но в същото време дори не се нарежда сред най-добрите.

Станете почитател на Класа