Рецесията ускори риска от измами, корупцията расте

Диди Миткова

Проучване измежду 2 200 служители с компании от 22 страни в Европа, направено от консултантска компания Ernst & Young показа, че колкото повече се задълбочава рецесията, толкова повече се увеличава опасността от неетично поведение в бизнеса. Половината от анкетираните вярват, че подобни действия са приемливи, а 25% смятат, че дори е справедливо да се даде подкуп, за да се получи дадена служебна позиция. Най-много рискът от нелоялно поведение се засилва в Испания – с 38%, в Чехия – с 43% и с 53% в Турция.
13 на сто от мениджърите дори смятат, че изопачаването на финансовите резултати на фирмата е оправдано, за да оцелеят в настоящата усложнена икономическа среда.
Според Дейвид Стюлб, директор на отдела за измами в Ernst & Young ,данни от проучването показват именно разочароваща толерантност към неетичното бизнес поведение сред служителите на компании от цяла Европа. „Плащането „под масата“ и дори злоупотребите с финансовите данни, за да се маскират разочароващи резултати срещат все повече привърженици“, разказва специалистът.
При това средно в Европа 55% от запитаните в сферата на бизнеса са посочили, че според тях корупцията в икономиката се увеличава. Главната причина за ръста на корупционната дейност в повечето случаи е свързано с увеличаващия се натиск да се осигури оцеляването на собствената компания. "Ако 25% от запитаните открито заявяват готовността си да дават подкупи на партньорите по бизнес, то ние трябва да осъзнаем, че истинския размер на това явление е още по-сериозен", предупреди представителят на Ernst & Young Щефан Хайснер. „Следователно настоящата криза напълно може да зачеркне постигнатите в Европа през изминалите години успехи в борбата с корупцията в сферата на бизнеса“, смятат анализаторите.

Проблемът е, че най-лошото тепърва предстои

Като се засилва натискът за управление за поддържане на приходи и печалби, стимулите за извършване на измами се увеличава, показват още данните от проучването. „ В настоящия сложен икономически климат мениджмънтът на корпорациите е под невероятен натиск да стабилизира бизнеса и да се отговори на финансовите цели - както на лично, така и на организационно ниво.“, коментира Стюлб.
Това често размества организационната структура. Неясните отговорности, от своя страна, предоставят възможности за измамно поведение при добра икономическа конюнктура. Процесът става още по-интензивен в условия на рецесия, когато нелоялните бизнес решения става по-разпространени.
Според една трета от анкетираните кризата ще принуди мениджърите да намалят контрола върху възможностите за злоупотреби. Близо 29 % са убедени, че на ръководството не може да се има доверие. Много от хората, които имат най-голяма възможност за задаване на тон за това, какво се счита за приемливо и какво не в техните организации, не го правят достатъчно добре под текущия натиск на рецесията.
Според мениджъра на Ernst & Young, когато компаниите правят съкращения или са подложени на промяна в собствеността, пропуски могат да се появяват във финансовия контрол. 36% от анкетираните в изследването смятат, че нормалната политика и процедури е възможно да бъдат подценявани при съкращения на персонала. Почти половината смятат, че различните стандарти на поведение, които обикновено се провеждат в две сливащи се дружества, представляват голямо предизвикателство за борба с измамите.

Големите песимисти

Данните на проучването показват, че една втора от участниците в него очакват корпоративните нелоялни действия да се увеличат в следващите 5 години. Едва 8 % смятат, че злоупотребите ще намалеят. „Става дума за глобална рецесия, а измамите са глобален проблем“, обобщава Стюлб.
Дори често самото управленско тяло се счита за част от проблема. Около 69% от отговорилите смятат, че имат причина да се съмняват в почтеността на висшия мениджмънт на тяхната компания. Само 12% от изследваните лица във Франция и Италия вярват, че директорите винаги работят с високо ниво на лична неприкосновеност. Като резултат от огромното недоверие към мениджмънта се оказва, че служителите очакват регулаторите и властите да направят много повече за съхранението на дадената организация и да принудят шефовете да засилят усилията си за защита на фирмите от измами.
Както обяснява Стюлб , те имали право да бъдат засегнати, тъй като "висшето ръководство от анкетираните са по-склонни да прощават подкуп или фалшив финансов отчет, отколкото мениджърите от по-нисък ранг. В действителност нашето взаимодействие с регулаторите показва, че те са много внимателни към слабостите в корпоративното управление и позициониране и се обявяват за много по-агресивни действия. "
Изводите на мениджъра са, че опасностите от злоупотреби се увеличават на високите етажи в корпорациите. "Добрата новина е, че настоящият период на криза може да представи възможности за управление на промените много по-бързо и ефикасно, отколкото в предишни етапи. Сега е моментът мениджмънтът да действа спешно и категорично и да се засили значението на етичните бизнес поведения ", смята Стюлб.
Друго проучване на консултантската компания показа, че до 2020 г. между 60 и 65% от световния брутен вътрешен продукт (БВП) ще се генерира от развиващите се икономики. Само САЩ в момента произвежда една четвърт от глобалното богатство, като там живее едва една двайста от населението. Страните от т.нар. БРИК група (Бразилия, Русия, Индия и Китай) също ще засилват влиянието си – в момента те произвеждат 30% от БВП. Дялът на държавите от Близкия изток, които притежават богатство от 5 трлн. долара, също ще се запази в следващото десетилетие. Риск мениджмънтът се превръща в основен казус в корпоративното управление. Друго проучване на Economist Inteligence Unit пък показва, че за година банковият сектор в Европа се е декапитализирал с 65%. Секторът на биотехнологиите е на другия полюс – там практически няма пазарна капитализация.Фирмен профил

Ernst & Young е една от лидерските консултантски компании в световен мащаб. Тя има представителства в цяла Европа, Средния Изток, Индия и Африка. За компанията работят 65 000 души от 87 страни. Оборотът на корпорацията е 11,4 млрд. долара. Приходите на Ernst & Young за годината, приключила на 30 юни 2008 г., са достигнали 24,5 млрд. долара. Днес корпорацията е сред четирите най-големи в този сектор.

Станете почитател на Класа