Италия и Япония затъват най-дълбоко в кризата

Икономиките на Италия и Япония ще бъдат засегнати най-тежко от страните, членуващи в Г-7. Това сочат данните на независимия британски Национален институт по икономически и социални проучвания (NIESR), цитирани от БГНЕС.
Специалистите са на мнение, че глобалната икономика през 2009 г. ще понесе най-тежкия си обрат от повече от 60 години. В световен мащаб тя ще се свие с 0,5%, а международната търговия ще спадне с 8,2%. "Очаква се рецесията да продължи 6 или 7 тримесечия в САЩ, еврозоната и Япония, като съществува значителен риск от по-сериозни проблеми, които да продължат 8 или 9 тримесечия", се казва в изявлението на NIESR.
Независимо от негативните данни прогнозата е по-оптимистична от предвижданията на Международния валутен фонд (МВФ). Според специалистите в глобалната финансова институция икономиката ще се свие с 1,3% тази година. Британските експерти смятат, че последствията биха били по-тежки, ако правителствата по цял свят не бяха взели мерки за намаляване на ефекта на кризата.
В Италия "финансовите стимули са били минимални", поради което страната е изключение от правилото. Без парични и данъчни облекчения, въведени от 2008 г. насам, е можело да се очакват допълнителни загуби от 1,5 пункта в САЩ за тази година и 1–1,2 пункта в Япония и еврозоната. Япония, която понесе значителни загуби в износа, вероятно ще бъде засегната от спад на БВП с 6,2% тази година. Италия ще претърпи най-продължителната рецесия от големите икономики в еврозоната със спад от 1%, 3,3% и 1,2% в интервала 2008-2010 г., прогнозира NIESR.
Според доклада се очаква глобалното възстановяване да започне тази година, но и през 2010 г. глобалната икономика ще нарасне само с 2,1%. Ръстът на повечето големи икономики ще бъде "слаб" през 2011 г. За сравнение Великобритания очаква спад от 4,3% в БВП през 2009 г. "Има реална възможност БВП да спадне повече тази година, отколкото през 1931 г. Темпото на намалението до момента показва забележителни прилики с това на депресията от началото на 30-те години", се казва в доклада.

Станете почитател на Класа