ЕС наложи огрпаничения на Газпром

ЕС наложи огрпаничения на Газпром
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    25.05.2018
  • Сподели:

Европейската комисия (ЕК) наложи на „Газпром" редица задължения, с които се отстраняват прицините за изразените опасения по отношение на конкуренцията и се позволява свободният пренос на газ на конкурентни цени на пазарите на газ в Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

В съобщението на Комисията се припомня, че „Газпром" е най-големият доставчик на природен газ в редица държави от ЦИЕ.

През април 2015 г. ЕК изпрати изложение на възраженията до „Газпром". В него се посочва предварителното становище на Комисията, че дружеството нарушава антитръстовите правила на ЕС, като следва обща стратегия за разделяне на пазарите на газ според националните граници в осем държави членки (България, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша и Словакия). Тази стратегия вероятно е позволила на „Газпром" да налага по-високи цени на газа в пет от тези държави членки (България, Естония, Латвия, Литва и Полша), се казва в съобщение на Комисията.

С днешното решение на Комисията се слага край на тази практика на „Газпром". Освен това на „Газпром" се налага подробен набор от правила, които значително ще променят начина, по който дружеството извършва дейност на централно- и източноевропейските газови пазари:

– Край на договорните бариери пред свободния пренос на газ: „Газпром" трябва да премахне всички наложени на клиентите си ограничения по отношение на препродажбата на газ.

Маргрете Вестагер: Пазарният тест повдигна много въпроси към „Газпром"
„Газпром" се ангажира да улесни пазарните междусистемни връзки с България

– Задължение за улесняване на потоците на газ към изолираните пазари и от тях: „Газпром" ще позволи потоците на газ да текат към и от части на Централна и Източна Европа, които все още са изолирани от другите държави членки поради липса на междусистемни връзки, а именно балтийските държави и България.

– Структуриран процес за осигуряване на конкурентни цени на газа: на съответните клиенти на „Газпром" се предоставя ефективен инструмент, с който да се гарантира, че тяхната цена на газа отразява равнището на цените в конкурентни западноевропейски пазари на газ, особено в разпределителните центрове за втечнен газ.

– Без използване на господстващо положение при доставките на газ: „Газпром" не може да се възползва от каквито и да е предимства, свързани с газовата инфраструктура, които получава от клиентите си, като използва господстващата си пазарна позиция в доставките на газ.

Станете почитател на Класа