Еврохолд на Варшавската борса

Еврохолд на Варшавската борса
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    12.12.2017
  • Сподели:

Варшавската фондова борса допусна до търговия на Основен пазар 52 012 288 акции от капитала на "Еврохолд България", считано от 8 декември 2017 г. С приключване на тази процедура всичките 161 345 000 акции на дружеството са допуснати до търговия и на Варшавската фондова борса, съобщи компанията.
"Еврохолд България" е в процедура по ново увеличение на капитала на Българска фондова борса - София, като след приключването ѝ ще бъдат предприети действия за регистрация на новите акции от увеличението на Варшавската фондова борса.
15 декември 2011 г. бе първият ден за търговия с акциите на "Еврохолд България" на сегмент "Основен пазар" на акции на Варшавската фондова борса.
Листването на "Еврохолд" на Варшавската фондова борса има няколко цели:
• Да осигури по-висока ликвидност за всички инвеститори - над 10 000 физически лица и около 12 големи глобални институционални инвеститори.
• Да осигури достъп до по-широк кръг инвеститори, което ще създаде възможност на Еврохолд да привлече нов дългов и дялов финансов ресурс на динамичния полски капиталов пазар.
• Да представи подходящо инвестиционно решение на полските инвеститори, които биха се заинтересовали от инвестиции във водеща регионална небанкова компания, предлагаща небанкови финансови услуги на Балканите (Румъния, България, Македония, Сърбия и Турция) – регион със солидна макроикономическа база и фискална стабилност дори и през последните няколко турбулентни години.
От началото на годината акциите на "Еврохолд" поскъпват с близо 108% при пазарна капитализация от 210,071 млн. лв.

Станете почитател на Класа