45% фирми без наети служители

45% фирми без наети служители
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    01.08.2017
  • Сподели:

Едва 4,8% от предприятията, създадени през 2010 г. в България, са все още активни пет години по-късно, става ясно от последните данни на Националния статистически институт (НСИ). Най-жизнеспособни в тези години, белязани от последиците от икономическата криза, се оказват предприятията в групата на "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия", където са оцелели 10,5%.
Най-малък дял фирми, създадени през 2010 г., и все още опериращи към края на 2015 г., има в сектора на добивната индустрия – едва 3%. Данните на НСИ показват още, че 3,4% от фирмите в преработващата и 3,6% в строителната индустрия успяват да оцелеят пет години след своето създаване.
Към 31 декември 2015 г. активните компании в страната са малко над 339 000, което е с 1,9% повече спрямо 2014 година. Основно това са предприятия с "нула наети служители", тоест на самоосигуряващите се – 152,3 хил., или 44,9% от всички активни компании в България.
В групата "10 и повече наети лица" попадат 8% от активните предприятия, но и броят на заетите в тях е най-голям – 69,5% от всички работещи в страната.
През 2014 г. са преустановили дейността си 34 500 предприятия, което е 10,4% от всички активни през тази година компании. В резултат работните си места са загубили 2,9% от заетите през годината.
Основна част от фалиралите компании са в сектора „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" (45,5% от всички затворени компании).
Най-жизнеспособни се оказват компаниите от добивната индустрия, както и свързаните с икономическите дейности по доставка на води и канализационни услуги, управление на отпадъци, както и производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия. При тях фалиралите са под 1% от всички активни в секторите.

Прочетена 789 пъти

Станете почитател на Класа