"ФеърПлей Пропъртис" удвои печалбата си за второто тримесечие на 2007 г.

Акционерното дружество със специална инвестиционна цел "ФеърПлей Пропъртис" отчете двукратно нарастване на финансовите си резултати за второто тримесечие на текущата година спрямо предходните три месеца, стана ясно на отчета на дружеството към 30 юни 2007 г.
Акционерното дружество със специална инвестиционна цел "ФеърПлей Пропъртис" отчете двукратно нарастване на финансовите си резултати за второто тримесечие на текущата година спрямо предходните три месеца, стана ясно на отчета на дружеството към 30 юни 2007 г. Приходите на дружеството за периода са общо 20,439 млн. лв. Над 80% от тях – 16,942 млн. лв. са от продажби на апартаменти в комплекса "Санта Марина" до Созопол и във ваканционен комплекс "Св. Иван Рилски Хотел, СПА&Апартаменти" в Банско. Останалата част от сумата идва от лихви и от преоценка на придобитите от дружеството поземлени имоти в Созопол. За първото полугодие постъпленията от клиенти възлизат на 26,229 млн. лв., според отчета за паричните потоци на компанията, съобщават от фирмата. През второто тримесечие на 2007 г. "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ е финализирало продажбите на още 95 от притежаваните от него апартаменти в комплекса "Санта Марина" и 9 апартамента във ваканционен комплекс "Св. Иван Рилски" в Банско, от които се формират и приходите от продажби. За същия период дружеството е договорило нови 50 продажби, с което общият им брой достига 269. От доклада става ясно, че дружеството отчита нетна печалба от 5,086 млн. лв. за полугодието. Общата сума на активите на "ФеърПлей Пропъртис" АДСИЦ е 80,350 млн. лв. при основен капитал 50,7 млн. лв.

Станете почитател на Класа