„Булстрад” + „Български имоти” = 2,5

Интервю на Дарина Черкезова с Румен Янчев, изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на застрахователните компании „Булстрад” и „Български имоти”.
Председателят на управителния съвет и изпълнителен директор на „Булстрад“ Румен Янчев е завършил ВФСИ „Д. А. Ценов“ в Свищов през 1980 г., специалност застрахователно дело. Още същата година започва работа в Булстрад и не пропуска нито едно стъпало по йерархичната стълбица в дружеството. „И стажът ми, и първият ми работен ден е в „Булстрад“. Вече 30 години съм в компанията, цялата ми професионална кариера е свързана с нея. Тя се е превърнала дори в част от семейството ми, защото тук работят и съпругата, и синът ми“, казва Янчев. Той е и клиент на компанията, която управлява. Има около 15 вида полици – за имущество, медицински, при пътуване, застраховка „Живот“ и т.н. Обича да играе шах. По душа е рокаджия. Любимите му групи са „Лед цепелин“ и „Блек Сабат“. - Наскоро Комисията за финансов надзор публикува данни за застрахователния пазар за полугодието на 2007 г. За втори път т.г. „Булстрад” е начело по премиен приход, като измести дългогодишния лидер ДЗИ. В същото време компанията отчита малки загуби на пазарен дял и на печалба спрямо първото тримесечие на 2007 г. Как ще коментирате тези финансови резултати? - Това, на което наблягаме, е премийният приход, респективно пазарен дял на застрахователните компании. Тази година за второто тримесечие „Булстрад“ е на първо място по премиен проход и пазарен дял. Не трябва да се спекулира с твърдения, че компанията губи от позициите си. Който иска да дава достоверна информация, трябва да погледне защо се получава така. Има разлика между отчитането на премийния приход на компаниите на пазара. Една голяма част от тях отчитат прихода, който реализират по застраховка „Гражданска отговорност“ към датата на сключването й, независимо че застраховките влизат в сила от 1 януари или от по-следваща дата „Булстрад” не го прави. Ние отчитаме този приход през януари – когато започва да тече застраховката, а не примерно през ноември, когато е сключена. Поради тази причина пазарният ни дял за първото тримесечие, чисто съпоставимо с резултатите на другите компании, би трябвало да е по-нисък. Въпреки това ги изпреварихме и дори успяхме да задържим водещата позиция и в края на второто тримесечие. Дистанцията с нашите конкуренти се е увеличила. Разместването на пазарните дялове е не толкова защото „Булстрад“ губи, а защото губи ДЗИ. - Какви са очакванията ви за позицията на „Булстрад“ при отчитането на резултатите за деветмесечието? Ще успеете ли да задържите лидерската си позиция? - През последните 2-3 години работим и прилагаме наша вътрешна стратегия за устойчиво развитие. На практика тя започва да дава резултати именно сега. Приходът на пазара не е равномерен на база тримесечие. Причината е, че много от застраховките имат някаква цикличност. Относително голям е приходът за първо и четвърто тримесечие, относително малък - за второто и малко по-малък - за третото, тъй като в него влизат два летни месеца - юли и август. Това неминуемо ще даде отражение върху резултатите в края на септември. От това, което виждам към момента за юли и август, ние се движим според прогнозите ни. Нещо повече, от началото на юли авиокомпания „България Еър“ вече не е наш клиент, заради промените в собствеността й. Въпреки че тя осигуряваше значителна част от приходите ни в авиозастраховането, ако сравним сегашния период със същия на м.г., то ние не само сме компенсирали тези милиони, но и сме добавили отгоре. Затова ако трябва да дам оценка, тя е повече от положителна. Трябва да добавя, че „Булстрад“ е една от компаниите с най-балансиран портфейл. В този смисъл следва да сме максимално коректни, когато правим сравнение между дружествата на пазара, като отчитаме не само количествени, но и качествени показатели на застрахователния портфейл. Един застраховател, който има в портфейла си 98% автомобилно застраховане, не може да се съпоставя с друг, който притежава съвсем различно разделение по видовете бизнес. Портфейлът на „Булстрад“ е много добре разпределен, съдейки по международните стандарти. Автомобилното застраховане на компанията е с дял от 56 на сто. Тенденцията по света е то да бъде по-малко от 50%. Това говори за зрялост не само на пазара, но и на съответната компания. Мога да изброя поне 10 застрахователни дружества, в които автомобилното застраховане е над 85%, т.е. ние не сме автомобилен застраховател, за да се сравняваме с автомобилни застрахователи. - С кои се сравнявате? - С нито една - само със себе си. Най-близък аналог на „Булстрад“ е „Алианц“. Предполагам, че от тях ще чуете същото. Не съм впечатлен, че изпреварихме ДЗИ по пазарен дял. - Vienna Insurance Group е косвен мажоритарен акционер в „Булстрад“ и пряк в „Български имоти“. От финансовата група обявиха наскоро, че ще предприемат сливане на двете компании. Какво е извършено към момента и какво предстои ? Кога ще бъде финализиран този процес? - Много неща предстоят. Този въпрос си го задаваме всеки един ден – докъде сме стигнали и какво предстои. Такова нещо на българския пазар още не се е случвало. По света тези сделки са ежедневие. Преди да се пристъпи към това се извърши необходимото сондиране и в Австрия, и в Европа, и в България, за да не възникне проблем с концентрация на дейност. Сега вървим към самото вливане на „Български имоти“ в „Булстрад“. Това има чисто правни и данъчни аспекти, съгласувателни режими с държавните институции. Не трябва да се пренебрегва и фактът, че „Булстрад“ е публично дружество. Чисто статистически 85% от всички сливания са неуспешни. Сложността на сливането идва от това, че има не само прилики, но и разлики между двете компании. Приликата е, че са две застрахователни дружества, а разликата, че са различни по структура, мащаб, портфейл и маниер на работа. Също като при създаването на семейство - различните характери трудно се понасят. Много рядко се получава спойката. А ние искаме и да постигнем синергийния ефект „1+1>2,5“. След преструктурирането на компанията искаме да направим новата по-гъвкава, по-мобилна, по-бързореагираща и по-добре професионално подготвена. - Какво е посланието ви към служителите на „Булстрад“ и на „Български имоти“? Какво ще се случи след сливането на двете компании? - Със служителите на „Български имоти“ вече съм провел разговори относно процеса на вливане и бъдещите перспективи, но далеч по-трудно ми е да отправя послание към служителите на „Булстрад“, защото тяхната отговорност като служители в компания, която ще приеме друго дружествоы не е по-малка. Те трябва да създадат добра атмосфера и условия за хората, които ще дойдат от „Български имоти“, така че те да се чувстват част от семейството. Ще има преход, който няма да е лесен, защото това е като да сменяш дома си. - За потребителя какво означава, че две застрахователни компании се сливат? - Ние се опитваме да отправим позитивно послание към всички наши настоящи и бъдещи клиенти. Това, че в един момент са клиенти на „Български имоти“, а в другия - на „Булстрад“, не е от значение - те всъщност са клиенти на Vienna Insurance Group. - Доколко е коректно да се съберат пазарните дялове на двете компании и така да се заключи, че при сливането им новата структура ще има стабилни, водещи позиции и в общото, и в животозастраховането? - Проблемът е дали тези резултати могат да се запазят. Всеки акционер прави такава сметка. Това звучи силно, далеч пред другите, но не и за мен. Лесно се става първи. По-трудното е да останеш там. - Каква е застрахователната култура на българина и на българския застраховател? - И на двете места не е много висока. За това си има много причини. След като 50 години тази дейност се е развивала по силата на държавен монопол, хората са изгубили желание да се застраховат. Дори и сега, когато стават земетресения, има наводнения, пожари, те не осъзнават, че трябва да се застраховат. Полицата е най-евтиното нещо, което могат да си купят, дори сравнена с пилето или сиренето, което пазаруват всеки ден. В същото време не сме с ниска застрахователна култура, когато става въпрос за автомобилна застраховка. При застрахователните компании проблемът е, че липсват кадри. В България няма надеждни образователни системи, които да осигуряват добра подготовка. Застраховане се преподава на три места – в Свищов, в УНСС и вече във Висшето училище по застраховане и финанси. Разликата на програмите тук и например в училището в Малта или Лондон е огромна. - Слаборазвитият застрахователен пазар ли е основната причина за интереса на чуждестранни компании към България? - Чуждестранните застрахователи винаги са имали интерес към България. Те следват логиката, че реализират експанзия. Например Vienna Insurance Group идват у нас, защото групата присъства и на 19 други места. Ние сме едва 7 млн. души. Част от предимствата, свързани с евтината работна ръка, вече ги няма. Да, в България има инвеститори, но колко от тях са в производството? В най-добре развитите държави има положителен търговски баланс. България не е някакво специално място, където се случват чудеса. Това, че чуждестранни компании декларират пред КФН, че ще развиват дейност в България, не е от заявен интерес, а по-скоро рутинна операция. Те си имат по цял свят програми и клиенти. Идеята е, че ако някой от тях дойде тук, то ще могат да го обслужват. Вероятно ще дойде такъв застраховател, който ще прави директни застраховки по телефона, за да избягва българските агенти и брокери, но дали ще е успешен – не знам. На българина може и да му хареса идеята да плаща 25% по-малко. Вероятно ще има реална дейност по-скоро в животозастраховането, защото част от дружествата са в състояние да предложат по-добри схеми, особено такива, свързани с инвестиционни възможности. Като цяло навлизането на чуждестранни компании влияе добре на развитието на пазара. - Кой е най-динамичният и най-перспективен сегмент в сферата на застраховането? - Застраховката „Гражданска отговорност“. Дотогава, докато има автомобили и гориво. Там потенциалът идва, защото българинът вече сбъдва мечтата си да има автомобил. Вече във всяка кола по улиците има по един човек. Респективно това увеличава и броя на застраховките. По отношение на цената, ако тази полица трябва да догонва европейските, също има най-голям потенциал. Българските цени на този вид застраховка нямат аналог в Европа. При нея има лимит на обезщетения, които растат. Очевидно по-високите лимити вървят с по-висока цена. Интервюто взе Дарина Черкезова

Станете почитател на Класа