Вписаха увеличението на капитала на „Девин“

Централният депозитар вписа увеличението на капитала на „Девин“, чиято стойност вече е 17,89 млн. лева. Досега капиталът на дружеството възлизаше на 14,89 млн. лв.
Централният депозитар вписа увеличението на капитала на „Девин“, чиято стойност вече е 17,89 млн. лева. Досега капиталът на дружеството възлизаше на 14,89 млн. лв. Процедурата изисква „Девин“ да бъде вписано като публично дружество от Комисията за финансов надзор (КФН), след което компанията ще трябва да подаде заявление за регистрация за търговия на борсата и да обяви начална дата за търговия.

Станете почитател на Класа