Строителната камара се вля в новото обединение на строителите в България

Българската строителна камара се вля в Камарата на строителите в България (КСБ) след решения на общите събрания на двете организации.
Българската строителна камара се вля в Камарата на строителите в България (КСБ) след решения на общите събрания на двете организации. Приети бяха Правилник за организацията и дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя и Правилник за работа на Управителния съвет на КСБ. Избран бе и третият заместник -председател на КСБ — инж. Орлин Хаджиянков от “Холдинг пътища“.

Станете почитател на Класа