Ръст от 83 % на нетните приходи на „Мостстрой“

През първата половина на 2007-а г. „Мостстрой“ АД отчете ръст от 83 % на годишна база на нетните консолидирани приходи от продажби, като стойността им за полугодието достигна 14,359 млн. лв., показа отчетът на дружеството.
През първата половина на 2007-а г. „Мостстрой“ АД отчете ръст от 83 % на годишна база на нетните консолидирани приходи от продажби, като стойността им за полугодието достигна 14,359 млн. лв., показа отчетът на дружеството. Финансовите разходи са нараснали до 643 хил. лв. при 369 хил. лв. към края на юни 2006 г. Разходите по икономически елементи се увеличават с 68 % до 14 млн. лв., а загубата на „Мостстрой“ към края на шестмесечието възлиза на 364 хил. лв. Година по-рано финансовият резултат на дружеството е бил на отрицателна стойност от 924 хиляди лева. Компанията има инвестиции в капитала на две дъщерни дружества – „Релс Ремонт“ ЕООД и „Мостстрой Трейдинг“ ЕООД. Основният капитал на „Мостстрой“ е 1,115 млн. лв., а собственият възлиза на 6,972 млн. лева.

Станете почитател на Класа