Драстичният спад в транспорта удвои фалитите

Да се обяви криза в транспортния сектор поискаха българските превозвачи още през март тази година. От тогава до сега текат процедури и проучвания, преди институциите да се произнесат дали секторът е в криза, или не е.
А докато бизнесът у нас чака окончателната развръзка, на международен форум в Лайпциг превозвачите отчетоха, че спадът в транспортните дейности вече е стигнал 50%.
Това води след себе си удвояване и в броя на фалитите.
Само в Европейския съюз постоянните или временните уволнения са засегнали 140 000 души, в ОНД - 120 000, а в Северна Америка - 200 000.
Един от факторите, повлияли върху ситуацията, е намаленото търсене на туристически услуги. Затова превозвачите поискаха да бъдат предприети мерки, и то не само на национално, а и на международно равнище. Сред тях бе искането за засилване на усилията за отстраняване на неопротекционистичните бариери пред международния автомобилен транспорт. Така, подтикнати от срива, конкурентите в бранша осъзнаха, че противодействието на кризата трябва да става с общи усилия на по-високо равнище, а мерките да не бъдат само в рамките на определени държави.
Докато се чака решението за това дали има криза в България или не, е твърде възможно да продължи негативното развитие на ситуацията. Предложението от форума в Лайпциг е нещо, на което не само трябва да се обърне внимание, а и да се предприемат реални действия и мерки, преди проблемите да се задълбочат. Което означава по-добра стиковка с колегите отвън.

Станете почитател на Класа