Отпадъците от 23 общини ще потеглят през юли към изградените депа в страната

До 16 юли България трябва да затвори съществуващите 203 сметища в страната и боклукът да се изпраща към 55 нови регионални депа. Това бе един от ангажиментите, които страната ни пое при присъединяването си към ЕС.
От новите депа към момента само 27 работят. 23 още са на етап проект или се строят. Именно отпадъците на тези общини ще трябва да потеглят през юли към сметищата в цялата страна.
Планираната от екоминистерството „разходка“ обаче ще излезе твърде скъпо. Както за малките общини, така и за тези, които трябва да превозват отпадъка на повече от 50 км. Разходите ще се калкулират в такса смет, която ще се удвои или дори утрои - например за община Самоков, която ще транспортира боклука на 180 км до Карлово. Това ще струва 1,5 млн. лева годишно – колкото са сегашните постъпления от такса смет.
Екстремните действия се предприемат след двугодишно спокойствие. Те ще ни струват 6–7 млн. лева, твърди екоминистерството. Оказва се, че някои кметове дори не са подозирали какви отговорности ще трябва да поемат за издържането на новите системи за управление на отпадъците. Гражданите пък ще бъдат сюрпризирани с по-високи такси.
Всичко това можеше да се избегне. Поредният екшън план трябва да ни спаси от глобите, които Брюксел неминуемо ще ни наложи, ако боклукът се изхвърля на старите сметища.
Въпреки това опасността от санкциите не е отминала.
Затова трябва ясно да се посочи кой е виновен за поетите нереалистични ангажименти към ЕС.
Всички спасителни действия си имат цена. А в условията на криза едва ли е особено разумно да се инвестира в „разходките“ на боклука в страната.

Станете почитател на Класа