Управляващите харчат на принципа: Вземи парите и бягай!

Колкото по-малко приходи събира правителството в бюджета, толкова повече харчи. Този е изводът, който човек може да направи само при бегла съпоставка с разчетите на хазната за миналата и за тази година. Причината е очевидна – от изборите за Европарламент ни дели седмица, а за национално Народно събрание – около месец. Тоест концепцията, която действа в момента, е: Вземи парите и бягай!
Ако събираемостта е висока, дума да няма, всички щяхме да проявим разбиране – щом има, да харчат, ще остане и за пенсии и образование. Проблемът е, че в хазната влизат драстично по-малко пари, а се разходва така, сякаш няма световна икономическа и финансова криза.
От справката на финансовото министерство за изпълнението на бюджета за април 2009 г. става ясно, че ведомството е успяло да събере едва 90,8% от приходите спрямо миналата година, а е разходвало 116,6% спрямо същия период на 2008 г.
Ще кажат управляващите: Не сравнявайте с миналата година, криза е! Съгласно едно неписано правило при отчитане на изпълнението на приходите за съответната година в бюджета всеки месец трябва да влизат поне по 8% от разчетите за годината. Тоест, през април изпълнението на бюджета трябва да е около 32%. И по този показател правителството е назад. До момента то е събрало едва 28,4% от бюджетната задача. При 10% антикризисен буфер разходите трябва да са около 25%, а те са 27,1%.

Станете почитател на Класа