Ще спрем ли мазута в морето?

Изпълнителна агенция “Морска администрация” (ИАМА) започна съвместен туининг проект с помощта на финландските си колеги. Целта му е да се направи оценка на рисковете от нефтени замърсявания и необходимите мерки, които трябва да се вземат от българска страна. Което е особено наболял въпрос след няколкото сериозни разлива през последните години.
За съжаление на дискусията не бяха поканени представители на морските общини, които са пряко засегнати от подобни опасности. А присъстващите неправителствени организации се оказа, че са поканени не от организаторите, а от финландския посланик. Което навява прекалено много асоциации с предишния тунинг проект на Изпълнителна агенция „Морска администрация“(ИАМА) за доставка на спасителни катери, когато дискусията бе скрита дори и от журналистите. Впоследствие ЕС и националните власти спряха европейското финансиране заради съмнения за нарушения и корупционни практики.
Най-хубавото е, че все пак проектът бе подкрепен и от неправителствените организации. Защото в крайна сметка основната дейност и резултатите по него ще си проличат при следващото правителство и следващото ръководство на морската ИАМА. А добри резултати могат да се постигнат единствено при подкрепа както от държавата и местните власти, така и от независимата морска общественост.

Станете почитател на Класа